Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Újezdské Muzeum

Újezdské muzeum vzniklo z potřeby zachovat alespoň zbytky památek na život v dnes spojených obcí Újezda nad Lesy, Severní části obce Sibřina (Nová Sibřina) a Blatova. V těchto obcích vznikal bohatý život o ochotnickém divadle, Sokole, hudebních sdružení činnosti různých spolků a škol.

V roce 2004 se podařilo získat jednu třídu v Masarykově základní škole a tím bylo možno realizovat logo muzea - Proměny pražské periferie. Muzeum od počátku řídí Muzejní rada za předsednictví historika PhDr. Miloše Schmidta a nyní paní Ing. Eva Danielová, která je pověřena výkonem funkce předsedy.

Roku 2010 přesídlilo do přízemí nové Polyfunkční budovy, kde získalo dvě místnosti. A proto můžeme pořádat kromě stálé expozice pravidelně 4 - 5 výstav každoročně. Prezentujeme na nich práce újezdských výtvarníků a kulturních pracovníků a využíváme k prezentaci činnost újezdských občanů v rámci celostátních oslav výročí: vítězství nad německými okupanty, výročí založení a existenci PTP, jubilea Sokola a Junáka, újezdského školství.

V rámci spolupráce se zdejší Masarykovou základní školou vyhlašujeme střídavě bienále soutěže: literární pro děti od 6 do 15 let a výtvarné pro děti od 3 do 15 let. Vítězové jednotlivých kategorií získávají knižní poukázky na nákup knih ve zdejším knihkupectví. Peníze poskytuje Úřad MČ Praha 21. Na vernisážích pravidelně vystupují studenti hudebních kurzů organizovaných Městskou částí. Těmito akcemi plníme jedno z poslání muzea - podchytit od školních let zájem o aktivní kulturní činnost a možnost její prezentace.

Zásadní pro úspěšnou činnost muzea bylo a je pochopení vedení MČ: při založení starostkou paní Andreou Vlásenkovou, v současnoti starostou panem Zdeňkem Růžičkou i tajemníkem ÚMČ panem Vladimírem Saitzem.

Za mimořádně důležitý pro perspektivní rozvoj kultury v obci je spolupráce se zdejší Masarykovou základní školou, kterou úspěšně zajišťuje paní Ing. Eva Danielová. Návštěvníky muzea je s plnou spokojeností kvitovaný dohled při návštěvních hodinách pana Rudolfa Vambery. Všichni členové Muzejní rady se střídají ve funkci kurátorů jednotlivých výstav dle svých zájmů.

Sbírkotvorná činnost Újezdského muzea je zajišťována převážně dary občanů. Celé kolekce plakátů a fotografií z rodinného archivu věnoval pan Milan Zeman a rodina Líznerova.

Oblíbenými u občanů Újezda jsou adventní koncerty, kde kromě studentek konzervatoře, účinkují i sólisté brněnské filharmonie i Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

PhDr. Miloš Schmid

imgpreview-1.jpg

Adresa:

 • Polyfunkční dům Level, Staroklánovická 2300190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Otevírací doba: 

 • Upozornění pro návštěvníky Újezdského muzea: od 16.1.2019 bude muzeum pro veřejnost otevřeno každou středu od 13 do 17 hodin, v případě zájmu o návštěvu v mimo otevírací dobu volejte předem na tel. 602 660 684.

Zápisy muzejní rady:

 • nahled

  2020

  Poslední změna: 09. 10. 2020, 08:16:54
 • nahled

  2019

  Poslední změna: 14. 1. 2020, 13:39:31
 • nahled

  2018

  Poslední změna: 27. 6. 2018, 16:07:50
 • nahled

  2017

  Poslední změna: 21. 5. 2018, 14:48:57

 

Související témata: Umění a kultura Historie Újezda nad Lesy


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Slavíková Markéta
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz