Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Rada Městské části Praha 21

Kontakty:

 • Programove_prohlaseni_RMC_2016_2018.pdf

  Programove_prohlaseni_RMC_2016_2018.pdf

  Poslední změna: 23. 5. 2016, 08:38:51, velikost: 76 KB
 • Jednací řád RMČ ze dne 15.6.2012.pdf

  Jednací řád RMČ ze dne 15.6.2012.pdf

  Poslední změna: 09. 4. 2015, 11:27:03, velikost: 495.55 KB
 • Kompetence

  • Zabezpečuje hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu,
  • rozhoduje o veřejných zakázkách s cenou plnění vyšší než 5 procent celkové výše příjmů v rozpočtu městské části,
  • na návrh tajemníka úřadu městské části zřizuje a ruší odbory úřadu městské části a schvaluje organizační řád úřadu městské části,
  • na návrh tajemníka úřadu jmenuje a odvolává vedoucí odborů úřadu městské části a stanovuje jejich odměny podle zvláštních právních předpisů,
  • stanovuje celkový počet zaměstnanců městské části zařazených do úřadu městské části a do zařízení městské části bez právní subjektivity,
  • prohlašuje náhradníka za člena zastupitelstva městské části na uprázdněný mandát,
  • projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva městské části, komisemi rady městské části,
  • plní vůči školkám a škole úkoly zřizovatele podle zvláštních právních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu městské části,
  • Rozhoduje v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti svěřené městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu městské části nebo pokud si je zastupitelstvo městské části nevyhradí.
  • rozhoduje v oblasti přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

   

   


  Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kartousová Dana
  Published

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Služby městské části od A do Z

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  e-mail: podatelna@praha21.cz
  el. podatelna: posta@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz