Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Právo na informace

Právo  na informace je u nás upraveno především dvěma zákony, které může občan využít: - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je obecná úprava práva na informace- zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí upravuje oblast poskytování informací ve vztahu k životnímu prostředí. Pokud speciální zákon 123/1998 Sb. neobsahuje zvláštní úpravu pro informaci, kterou požadujete, uplatní se obecný předpis - zákon 106/1999 Sb.

Právo na informace také upravuje Listina základních práv a svobod , a to ve dvojí podobě. Jednak jako základní politické právo - právo na informace v čl. 17:- odst. 1: Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.- odst. 5: Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.Jednak jako jedno z práv hospodářských, sociálních a kulturních v čl. 35: - odst. 2: Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.

 

Jak postupovat v žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.

Jak postupovat v žádosti  o informace podle zákona 123/1998 Sb.

Související témata: Legislativa Open data Účelnost - efektivnost - transparentnost a hospodárnost


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Majerová Alena
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz