Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Krizová situace

Úvodní informace

V běžném životě člověka mohou nastat neočekávané situace, které zásadním způsobem naruší normální chod života a dochází k bezprostřednímu ohrožení životů a zdraví občanů, škodám na majetku a ohrožení životního prostředí. Takovou situaci nazýváme mimořádnou událostí. Mohou být způsobeny buď živelní pohromou (povodně, vichřice, sněhové bouře, sesuvy půdy) nebo činností člověka (požáry, dopravní nehody, letecké katastrofy, havárie technických zařízení, radiační havárie, epidemie a nákazy, teroristické akce). Faktorem, který může výrazně ovlivnit rozsah ztrát na životech, zdraví a majetku občanů, je připravenost každého z nás na řešení mimořádné události a snaha pomoci postiženým občanům. Tato stránka přináší základní doporučení a zásady, jak se máte při jednotlivých mimořádných událostech zachovat.

  • úsek krizového plánování
  • úsek obrany

Na úseku krizového plánování zajišťuje připravenost MČ k řešení krizových situací středního a velkého rozsahu v době míru. Jedná se především o průmyslové a provozní havárie, živelné pohromy, hromadné dopravní nehody a podobně. Tyto krizové situace se řeší v rámci "Jednotného bezpečnostního systému hl. m. Prahy".

Operační a informační středisko, běžné krizové situace malého rozsahu (lokální) - dopravní nehody, požáry, úniky nebezpečných látek a podobně jsou řešeny příslušnými složkami "Integrovaného záchranného systému" - Hasiči (tel. 150), Záchranná služba (tel. 155), Policie ČR ( tel. 158),Městská policie (tel. 156). Na úseku obrany zajišťuje připravenost MČ k řešení úkolů za branné pohotovosti státu , zabezpečení potřeb ozbrojených sil a sborů a na udržení nejnutnějšího chodu hospodářství a výroby nezbytných pro život a ochranu obyvatelstva.

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍpříručka pro obyvatele

Víte jak vypadá faciometr? Znáte typy "plynových masek" ? Jak chránit malé dítě ? Pokud alespoň na jednu otázku odpovíte NE, tak právě pro vás je zde krátký výčet prostředků individuální ochrany

Od 1.11.2001 platí v ČR nový jednotný signál pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál Všeobecná výstraha bude vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. Může být vyhlašován třikrát za sebou v tříminutových intervalech. Po akustickém tónu sirény bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků". (ČTK)

 

Zabezpečení v krizových situacích

V současné době se setkáváme s velkým množstvím oprávněných otázek našich občanů z oblasti jejich zabezpečení v krizových situacích. Týká se to zejména ukrytí a vybavení prostředky individuální ochrany (ochranné masky, dětské vaky a kazajky, zdravotnické prostředky)

Vybrali jsme z nejčastějších dotazů

Kde jsou úkryty pro občany?

větší závody a organizace mají úkryty pro vlastní pracovníky ve vlastních objektech školy všech typů mají provizorní úkryty pro žáky a zaměstnance. Zároveň mají i prostředky individuální ochrany (filtry k maskám budou dodány z centrálních skladů Magistrátu hl. m. Prahy)

pro ostatní občany - majitelé domů (obec, bytová družstva, fyzické osoby) postupně zajistí ukrytí v provizorních podmínkách v podsklepených budovách ­ improvizované úkryty /IÚ

Účastnit se na společném budování IÚ pro ukrytí je povinen každý občan fyzicky a psychicky schopný. Jedná se zejména o vyklizení vhodných prostor a uvolnění přístupových cest a zvýšení ochranných vlastností vytipovaného prostoru. Je třeba se zaměřit na zesílení a utěsnění otvorů ve stěnách (okna, dveře), podepření stropu, přípravu vnitřního vybavení vč. vyprošťovacího nářadí (lopata, krumpáč, sochor apod.) a nouzového WC, úpravu únikových cest, ale i zajištění větrání. Současně překontrolovat funkci hlavního uzávěru plynu, vody, páry apod. pro případ destrukce domu. Další podrobnosti úprav a vybavení IÚ můžete získat na našem úřadě MČ Praha 15, oddělení krizového řízení.

Kde získáte prostředky individuální ochrany?

pro děti do 3 let ve výdejním středisku Úřadu MČ Praha 21 - Staroklánovická 260. Děti do 3 let s trvalým pobytem na městské části Běchovice, Klánovice a Koloděje ve svých úřadech MČ. Avšak až po dodání z centrálních skladů Magistrátu hl. m. Prahy děti od 3 let a školáci do 18 let ve vlastní škole osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních v těchto zařízeních ostatní občané mají možnost nákupu ve specializovaných prodejnách. Na příklad : Blyth s.r.o., Jabloňová 49, Praha 10 (272 651 187)Klimafil s.r.o., Slunečná 2, Praha 10 (274 778 623)Dräeger s.r.o., Pod Sychrovem 1/64, Praha 10 (272 760 141)Současná cena je od 1.500 do 5.000 Kč .

Jak budete informováni o situaci?

Na konkrétní situaci upozorní houkání sirény následně bude podrobnější informace v rozhlase a televizi s doporučením jak postupovat dále

Při přerušení dodávky el. proudu mobilními zařízeními PČR a HZS (hasiči).

Doporučený obsah evakuačního zavazadla:

na první 2-3 dny si vezmete trvanlivé potraviny z vlastních zásob (chléb, sušenky, konzervy a balenou vodu) ochrannou masku /pokud ji vlastníte/ účelné oblečení a obutí osobní léky, zákl. zdravotnické potřeby, toaletní a hygienické potřeby, brýle, os. doklady, peníze, psací potřeby přikrývku (spací pytel), zápalky, baterku, tranzistorové rádio s bateriemi Před odchodem do IÚ nezapomeňte ve vašem bytě uzavřít všechna okna, uhasit oheň v kamnech, vypnout všechny el. spotřebiče a plyn. Domácí zvířata nesmějí do IÚ, ponechejte je v bytě a zajistěte jim potravu. Po odchodu řádně uzavřete byt. Současně před vlastním ukrytím uzavřete hlavní domovní uzávěry plynu, vody, páry apod.

Související témata: Bezpečnost


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Majerová Alena
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz