Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Místní Agenda 21

Dělat správné věci správným způsobem! K tomu využíváme mezinárodní program místní Agendy 21 uznaný Ministerstvem vnitra jako proces zvyšující kvalitu veřejné správy.
imgpreview (4).jpg

Místní Agenda 21 je mezinárodní program zvyšování kvality veřejné správy, který vede k praktickému zavádění zásad udržitelného rozvoje při současném zohledňování místních podmínek. Jeho cílem je zvyšování kvality života obyvatel v jeho hlavních pilířích (tzn. rozvoj ekonomiky, sociální soudružnost a zachované přírodní bohatství) a to nejen pro generaci současnou, ale i ty budoucí. MA21 je časově náročný proces, který své cíle naplňuje prostřednictvím zkvalitňování veřejné správy včetně zavádění metod strategického plánování a řízení, zapojování veřejnosti do spolurozhodování a konání osvětových a vzdělávacích aktivit.

Městská část Praha 21 se přihlásila k programu MA21 na 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného 21. 3. 2011 přijetím Deklarace a ustanovením politika místní Agendy 21. 

Na 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného 19.3.2012 byl schválen vstup do asociace Národní síť Zdravých měst ČR. 

Zastupitelstvo hl. město Prahy schválilo vstup do Národní sítě Zdravých měst 20. 6. 2013 a přijalo Deklaraci projektu "Zdravé hlavní město Praha".

Co znamená MA 21 pro naše občany?

 • máte příležitost sami definovat problémy MČ Praha 21
 • máte možnost podílet se na hledání řešení mnoha problémů
 • můžete sledovat postup řešení vámi pojmenovaných problémů
 • získáte informace jak o dění na radnici a jejích aktivitách tak o problematice udržitelného rozvoje, zdravého životního stylu a ochraně životního prostředí v průběhu našich kampaní

Co znamená MA 21 pro vedení úřadu?

 • umožní koordinovat různé činnosti a dosahovat synergického efektu
 • umožní zjišťovat názory a postoje veřejnosti
 • umožní nám najít nejvhodnější řešení palčivých problémů
 • umožní vzájemné pochopení mezi různými skupinami občanů MČ - politiky, úředníky, partnery z neziskového a podnikatelského sektoru a odbornou i širokou veřejností umožní zapojit do rozhodování ty pravé osobnosti
 • umožní nám sledovat postup a důsledky realizace přijatých opatření

Do procesu místní Agendy 21 mohou spadat například následující činnosti:

 • obnova místních památek
 • oživování a zachovávání tradičních zvyklostí a řemesel
 • udržitelná turistika
 • územní plánování založené na integrovaném přístupu a vhodná výstavba
 • péče o krajinu
 • péče o starší občany
 • programy pro školy zaměřené na otázky udržitelného rozvoje
 • programy konzultací, které by měly vést k vytvoření strategického plánu rozvoje místa
 • praktické práce v místě, tzv. práce "zdola" v rámci místního společenství, jako např. výsadba stromů, údržba parků
 • nákupy respektující udržitelnost spotřeby
 • projekty, které se zabývají konkrétní problematikou např. dopravou
 • kulturní a společenské akce, akce pro veřejnost (slavnosti, jarmarky, poutě)
 • výchovné a vzdělávací programy pro veřejnost i pro místní zastupitele a jiné cílové skupiny
 • spolupráce s médii při osvětě veřejnosti
 • podpora vhodného podnikání
 • vlastní práce místních orgánů - zapracování principů udržitelného rozvoje do koncepcí, plánů i každodenní agendy
 • environmentální systémy řízení pro podniky, místní úřady a další instituce
 • ekologické vytápění
 

Při uplatnění místní Agendy 21 můžeme pozitivně ovlivnit:

dopravu, ekonomickou úroveň a rozvoj, výrobu a spotřebu, zaměstnanost, nakládání s energií, počet obyvatel, stupeň kriminality, bezpečnost, těžbu hornin a surovin, znečištění prostředí, produkci odpadů, nakládání s odpady, kvalitu ovzduší, kvalitu potravin, kvalitu a spotřebu vody, infrastrukturu, kvalitu bydlení, turistiku, zdraví, komunikaci mezi lidmi, výchovu a vzdělávání, místní tradice, sociální péči, spokojenost obyvatel a návštěvníků, diverzitu (rozmanitost) přírody, kultury, názorů ad., krajinu, přírodu a zeleň, rekreaci, společenský život, stav historických budov, výstavbu, plánování, a další oblasti.

Plnění kritérií MA 21:

Městská část Praha 21 je se svými aktivitami zařazena v kategorii D (dle kritérií MA21).

V roce 2006 místní Agendu 21 zařadilo Ministerstvo vnitra mezi oficiální metodu zvyšování kvality ve veřejné správě.  Pro měření kvality MA21 je sestavena oficiální sada Kritérií MA21, která byla v roce 2018 schválena Radou vlády pro udržitelný rozvoj.

 

Související témata: Rozvoj území Zdravá MČ a místní Agenda 21


Osoba odpovědná za aktuálnost informací:
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz