Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Žádost dle zákona 106/1999

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost dle zákona 106/1999
04. Základní informace k životní situaci

Informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o informaci se podává povinnému subjektu. Tuto žádost není třeba žádným způsobem zdůvodňovat.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
 • osobně
 • poštou
 • e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • datovou zprávou (datová schránka: bz3bbxj)
08. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 21

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nejsou požadovány.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 • Zadost_dle_z_106_1999.docx

  Zadost_dle_z_106_1999.docx

  Poslední změna: 03. 10. 2019, 09:33:20, velikost: 42.5 KB
 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Sazebník úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb. cit. zákona.Úhrada je splatná před poskytnutím informace.

  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty stanovené pro jednotlivé úkony vyplývají z jednotlivých ustanovení cit. zákona č. 106/1999 Sb.

  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti jsou stanoveny cit. zákonem č. 106/1999 Sb.

  16. Elektronická služba, kterou lze využít
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (pouze zprávy s platným elektronickým podpisem!)
  • datová zpráva (datová schránka: bz3bbxj)
  • faxem – 281 971 531
  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  18. Jaké jsou související předpisy
  • Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
  • Vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.
  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí povinného subjektu. Odvolání je spolu se spisovým materiálem předloženo nadřízenému orgánu, Magistrátu hl. m. Prahy, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání. Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Žadatel může podat stížnost v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízením žádosti. Stížnost se podává ústně nebo písemně u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nejsou za jeho nedodržení stanoveny žádné sankce.

  21. Nejčastější dotazy
  22. Další informace
  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

  Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 21, Odbor kancelář tajemníka, Staroklánovická 260, 190 16 - Praha 9.

  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Kancelář tajemníka
  26. Kontaktní osoba
  Baranová Michaela
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  21. září 2015
  28. Popis byl naposledy aktualizován
  22. březen 2023
  29. Datum konce platnosti popisu
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Nejsou stanoveny.

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz