Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - září 2021

Rada MČ Praha 21 na svých zářijových jednáních projednala následující body. Schválila rozpočtové opatření na pořízení dalších laviček k  pumptrackové dráze ve  výši 42 tis. Kč. Schválili jsme přesun finančních prostředků z kapitoly životního prostředí do kapitoly Místní agendy na akci Den zdravé země ve výši 110 tis. Kč.

V listopadu nás čeká veřejné projednání přeložky silnice I/12. Protyto účely bude pořízena otočná kamera, která zajistí kvalitní a  spolehlivý videopřenos. Radní tedy schválili rozpočtové opatření na zajištění potřebné techniky ve výši 200 tis. Kč. Zakoupená technika pak bude využívána pro jednání zastupitelstva a další akce. Po schválení výsledků participativního rozpočtu jsme provedli rozpočtové opatření ve výši 200 tis. Kč na zahájení prací na vítězném projektu víceúčelového hřišti na Rohožníku.

Na základě žádosti 1. MŠ jsme odsouhlasili zapojení školky do projektu Šablony III, čímž získá školka finance na asistenta, školení pedagogů a další potřebné aktivity.

Sbor dobrovolných hasičů v  září oslavil 95. výročí založení místního sboru. Při této příležitosti se konaly oslavy, na kterých byl slavnostně odhalen prapor. Připojujeme se také s poděkováním všem, kteří se zapojili do sbírky. Radní na zářijové schůzi ještě zakoupení praporu dofinancovali a darovali 20 tis. Kč. Sbor také získal nového zástupce velitele JSDH, pana Lukáše Sadyho.

Jak už jsme informovali v  minulých číslech ÚZ, radní schválili zadání studie revitalizace sídliště Rohožník. Byl učiněn další krok a na základě poptávkového řízení se vítěznou firmou stala společnost MCA atelier, s.r.o.

Kristýna Kopecká,

místostarostka

Zprávy z Rady.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kopecká Kristýna
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz