Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - únor 2021

Jak jsme vás již informovali, letos nás čeká zahájení výstavby budovy mateřské školy Sluníčko. Od  Magistrátu hl. m. Prahy jsme získali poslední část financí, a to ve výši 9,5 mil. Kč, za což jsme velmi rádi. Ještě před zahájením celé stavby tak máme celou částku (44,5 mil. Kč) a nic nebrání začít stavět. Rada tedy schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na zhotovitele celé stavby. V  nejbližších dnech bychom měli schvalovat vítěze této veřejné zakázky.

Kromě zmíněné dotace na dostavbu MŠ Sluníčko jsme z  magistrátu získali také dotaci na pečovatelskou službu a místní knihovnu. Všechna tato rozpočtová opatření rada schválila.

V  souvislosti s  vyhlášením výzev Národní sportovní agentury oslovil MHMP městské části kvůli aktualizaci investičních záměrů v  oblasti sportovní infrastruktury. MČ Praha 21 tedy požádala o zařazení svých projektů do zásobníku projektů MHMP. Vycházeli jsme přitom z již schválené analýzy městské části pro Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021 – 2032. Dlouhodobě se snažíme o rozšíření vnitřních sportovišť nejen pro školu, ale i pro veřejnost. Proto byla do tohoto zásobníku jako priorita určena další budova - tělocvična v podobě takzvané „atletické haly“. Vzhledem ke stavu budov v majetku městské části pokračujeme v jejich opravách, v únoru rada schválila opravy výtahů v  Polyfunkčním domě tak, aby byly opraveny zjištěné závady po inspekční prohlídce.

Opět jsme schválili pomoc místním podnikatelům, kteří provozují své živnosti v  prostorách pronajatých od městské části. Jedná se o živnostníky, kteří jsou dotčeni vládními nařízeními a nemohou provozovat své živnosti. Proto jim rada prominula nájemné za měsíc leden a únor 2021.

MČ Praha 21 získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí na pořízení kompostéru pro občany městské části, proto rada schválila zadávací dokumentaci na výběrové řízení na nákup kompostérů.

Kristýna Kopecká, místostarostka

Zprávy z Rady.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kopecká Kristýna
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 14:30
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 14:30
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz