Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - leden 2023

Rada městské části se po novém roce sešla na dvou jednáních.

Na prvním letošním jednání dne 10. 1. 2023 rada:

  • Schválila plán veřejnosprávních a vnitřních kontrol pro rok 2023.
  • Souhlasila s přijetím finančního daru od WOMAN FORWOMAN, o. p. s. ve výši 177 tis. Kč v rámci charitativního projektu Pomáháme s UNICEF za účelem uhrazení stravného v jídelně Masarykovy ZŠ pro 41 žáků ve druhém pololetí aktuálního školního roku.
  • Schválila uzavření dodatku o spolupráci při plnění povinností ochrany osobních údajů se se spol. Operátor ICT, a. s. Tato služba bude naší MČ poskytována v rozsahu 16 hodin měsíčně bezplatně a vychází z uzavření rámcové smlouvy a následné objednávky s hl. m. Prahou, které tyto služby spol. Operátor ICT hradí.                                                                                                                                                                                                                         

Druhé jednání se konalo 24. 1. a rada městské části:

  • Souhlasila s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Dne 10. 3. 2023 bude na budově Úřadu MČ Praha 21 vyvěšena tibetská vlajka jako symbol vyjádření solidarity s Tibeťany a připomenutí výročí jejich povstání proti čínské okupaci.
  • Schválila aktualizovaná Pravidla pro vydávání Újezdského zpravodaje.
  • Schválila valorizaci nájemného pro rok 2023 spojenou s užíváním nebytových prostor a pozemků.
  • Schválila smlouvy s interprety a na technické zabezpečení Čarodějnic 2023.
  • Projednala a schválila podání žádosti o dotaci na nákup elektromobilu pro pečovatelskou službu naší MČ v rámci výzvy MPSV – Výzva národního plánu obnovy: nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby. Jedno z vozidel je ve špatném technickém stavu a cílem je nahradit jej novým autem s nižšími provozními náklady, ale vyšším komfortem jak pro klienty, tak pracovnice pečovatelské služby.

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Hazdra Michal
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz