Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání rady - červenec 2023

PŘEDPOSLEDNÍ ČERVNOVÝ DEN SE KONALO JIŽ 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI, KDE BYLY PROJEDNÁNY NÁSLEDUJÍCÍ BODY A RADA:

OBNOVA TRÁVNÍKU V MŠ SLUNÍČKO

Schválila uzavření objednávky na revitalizaci trávníku MŠ Sluníčko, který byl ve velmi špatném stavu, a to se společností Zdeněk Munzar, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 246,5 tis. Kč.

DAR ŠKOLE OD SPOLKU MONTESSORI

Vzala na vědomí a schválila přijetí daru Masarykově základní škole (MZŠ) od Spolku Montessori Újezd nad Lesy ve výši 120 tis. Kč na vybavení Montessori učeben. Rada MČ a MZŠ spolku děkují.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Vzala na vědomí výsledky hlasování participativního rozpočtu „Měníme Újezd“ v roce 2023. Na prvním místě se umístil projekt „Beachvolejbalové hřiště“, na druhém „Veřejné šachové stoly“ a na třetím „Oprava chodníku v Zaříčanské“.

MODERNIZACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Souhlasila, aby v rámci modernizace pečovatelské služby, byla nově využívána aplikace PečAppka a schválila příslušnou smlouvu na zřízení doplňkových služeb k PC IS „Pečovatelská služba“. Aplikace ušetří našim pečovatelkám čas a zvýší efektivitu jejich práce. Prostřednictvím mobilního telefonu budou veškeré záznamy on-line k dispozici. Celkové roční náklady dosáhnou 18,8 tis. Kč.

REZIGNACE NA ČLENSTVÍ V REDAKČNÍ RADĚ

Vzala na vědomí rezignaci Šárky Zátkové na členství v redakční radě k 30. 6. 2023. Rada MČ děkuje za odvedenou práci.

DOTACE PRO SENIORY

Projednala žádost Klubu aktivních seniorů a schválila poskytnutí mimořádné dotace na podporu kulturního života ve výši 15 tis. Kč.

PRODLOUŽENÍ NÁJMU STŘECHY ŠKOLY

Vzala na vědomí žádost o prodloužení (resp. uzavření) smlouvy na pronájem prostor střechy školy od společností CETIN, T-Mobile Infra CZ a Vantage Towers a schválila zveřejnění záměru prodloužení (uzavření) smlouvy o nájmu do 31. 8. 2027. V příštích 4 letech tak MČ získá nejméně 2,4 mil. Kč bez DPH.

MIMOŘÁDNĚ SE RADA SEŠLA 4. 7. 2023, KDE:

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO KLUBU

Projednala výsledek výběrového řízení na realizaci VZMR „Rekonstrukce místnosti školního klubu – ZŠ Polesná - 1. fáze“ a schválila smlouvu o dílo na tuto akci v hodnotě 879 tis. Kč s DPH.

DALŠÍ ZASEDÁNÍ RADY SE KONALO 19. 7. 2023, PROJEDNÁVÁNO BYLO A RADA:

PŘESTAVBA SLUŽEBNÍHO BYTU NA TŘÍDU ŠKOLKY

Schválila smlouvu o dílo na akci „Přestavba služebního bytu na třídu školky – MŠ Sedmikráska – studie“ se společností Ing. Jan Jedlička v hodnotě 118,6 tis. Kč s DPH. Cílem je posoudit realizovatelnost přestavby bytu na prostory využitelné mateřskou školou (další třída školky) a zpracovat příslušnou studii.

REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ V MZŠ

Schválila výsledek poptávkového řízení na zhotovitele a uzavření smlouvy na akci „Projekční a inženýrské činnosti Rekonstrukce sportovních ploch areálu MZŠ – ZŠ Polesná“ se společností Sportovní projekty s.r.o. Předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace, vč. rozpočtu, výkazu výměr a inženýrských činností a hodnota zakázky je 311 tis. Kč s DPH. Rekonstrukce bude hrazena z dotace poskytnuté MČ Praha 21 v letošním roce.

VÝBĚR DODAVATELE ELEKTROMOBILU

Na základě proběhlého výběrového řízení z Výzvy národního plánu obnovy: nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby rada schválila výběr dodavatele KOPECKÝ s.r.o. Nabídky firmy ve výši 825 tis. Kč bez DPH na automobil Peugeot e-Rifter byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

DAR - PC PRO MZŠ

Rada schválila žádost Masarykovy ZŠ o přijetí věcného daru 50 ks počítačů vč. příslušenství a 50 ks monitorů v celkové hodnotě 272 tis. Kč od Evropské investiční banky a současně schválila žádost MZŠ o příspěvek ve výši 9 tis. Kč na dopravu těchto darovaných zařízení do MZŠ.

Michal Hazdra, místostarosta 


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Hazdra Michal
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz