Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání rady - červen 2024

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21 DNE 3. 6.:

ICZ E-SPIS, DOPIS ONLINE - Rada schválila objednávku nových modulů spisové služby ICZ e-spi, a to konkrétně „Modul hromadná konverzní pošta, „Modul dopisu on line“, „Modul automatizované procesy“ a „Modul vizualizace el. podpisu", dále služby Dopis Online, a to zejména z důvodu rychlejšího a snazšího vyřizování dopravních přestupků. Moduly však budou využívány celým úřadem. Významným přínosem bude snížení časové náročnosti při zpracování zásilek, úspora nákladů na tisk a přípravu k odeslání. Doručování zásilek bude zajišťovat Česká pošta.

NÁKUP POZEMKU NA ROHOŽNÍKU - Rada souhlasila s návrhem na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 4281/15 o výměře 6300 m² v k.ú. Újezd nad Lesy se společností ŠEBEROV REALITY za celkovou kupní cenu 6300 Kč a s předložením této smlouvy na jednání zastupitelstva MČ. Na předmětném pozemku prodávající na své náklady vybuduje nový park.

Z JEDNÁNÍ RADY DNE 6. 6.:

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU - Rada souhlasila s podáním Žádosti o odstranění nesouladu mezi platným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy a upraveným návrhem Metropolitního plánu, a to v souvislosti se zrušením ploch zeleně mezi ulicemi Donínská a Dražická, resp. zabránění jejich přeměně na stavební pozemky. Text žádosti připravil zastupitel Petr Kučera a byl předložen na jednání ZMČ Praha 21.

SMLOUVA S ÖMV ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O - Rada vzala na vědomí reakci spol. ÖMV Česká republika, s.r.o na výzvu k vyklizení pozemků a informaci, že uvedená společnost užívá od 1. 6. 2024 pozemky bez právního důvodu. Rada prověřila tajemníka úřadu obstaráním nabídky na zajištění právních služeb v této záležitosti.

Z JEDNÁNÍ RADY DNE 18. 6.:

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA OPRAVU CHODNÍKU - Rada projednala výsledky poptávkového řízení na opravu části chodníku v Novosibřinské a neschválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci této zakázky z důvodu vysoké finanční náročnosti.

ODBORNÁ POMOC – PŘÍPRAVA ZÁMĚRU NOVÉ POLIKLINIKY - Rada souhlasila s nabídkou ČVUT, Fakulty architektury, Ústavu nauky o budovách, na odbornou konzultaci přípravy záměru realizace nové polikliniky Rohožník. ČVUT zajistí mj. vypracování základního stavebního programu, určení minimálních ploch a objemů stavby nebo návrh celkové koncepce uspořádání polikliniky.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - Rada schválila účetní závěrky Masarykovy základní školy, Mateřské školy Rohožník, 1. Mateřské školy, Mateřské školy Sluníčko a Mateřské školy Sedmikráska za rok 2023.

OPRAVA PLOTU 1. MŠ ČENTICKÁ - Rada schválila uzavření objednávky na opravu plaňkového plotu v 1. MŠ Čentická u firmy Marek Eibich, Truhlářství, za celkovou částku 240 tis. Kč. Oprava bude hrazena z prostředků dotace MHMP.


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Hazdra Michal
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz