Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - červen 2022

V červnu radní schválili účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2021. Letos se podařilo uzavříti účetní závěrku Masarykovy ZŠ. Radní proto mohli schválit přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu a do fondu odměn. Zároveň byl odsouhlasen i závěrečný účet městské části a účetní závěrka městské části za rok 2021.

V rámci rozpočtových opatření jsme schválili přijetí účelové dotace ve výši 2 154 360 Kč na oblast sociálněprávní ochrany dětí, dále jsme poskytli dar na dětský den s Minifarmičkou ve výši 8 tis. Kč a dar na závod Mladé Běchovice ve výši 5 tis. Kč. Schválili jsme přijetí 220 tis. Kč a 550 tis. Kč na výkon sociální práce, dále dotaci na úpravu elektroinstalací Úřadu MČ pro udržitelnou mobilitu a energetiku ve výši 2 530 000 Kč, na akci Bezbariérový úřad ve výši 2 500 000 Kč a účelovou dotaci na mimořádné výdaje na pokrytí nákladů na pomoc občanům Ukrajiny ve výši 79 587 Kč. Provedli jsme také rozpočtové opatření na opravu lezecké stěny v tělocvičně ve výši 1 300 000 Kč.

Stejně jako loni jsme si najali na údržbu zeleně v městské části externí firmu. Letos v provedeném poptávkovém řízení zvítězila společnost PBL Technika s.r.o. Firma bude provádět údržbu do 31. 10. 2022 za cenu1 036 607 Kč.

Pokračujeme v opravách hřbitova, proto budou v letošním roce vybudovány další kolumbární schránky. Tuto zakázku vyhrála v poptávkovém řízení firma IBR ART, s.r.o., která schránky vybuduje za cenu 871 tis. Kč.

Vzhledem k přijetí finančních prostředků z MHMP na provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů bylo provedeno poptávkové řízení na nákup zásahového oblečení pro hasiče.

Radní odsouhlasili Strategický plán rozvoje městské části na roky 2023-2033.

Po přesunu mateřské školky Sluníčko dojde k přebudování uvolněného třetího patra ZŠ, proto radní uložili provést poptávkové řízení na zhotovitele této rekonstrukce.

Masarykova základní škola také obdržela příspěvek na pořízení dalšího nábytku pro nové třídy.

Kristýna Kopecká,

místostarostka

Zprávy z Rady.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací:
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz