Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání rady - říjen 2023

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI NA ZASEDÁNÍ DNE 26. ZÁŘÍ PROJEDNALA:

NOVÁ TŘÍDA V MŠ SEDMIKRÁSKA

Schválila záměr na zpracování kompletní projektové dokumentace, vč. rozpočtu a výkazu výměr a inženýrských činností akce „Projekční a inženýrská činnost – Přestavba služebního bytu na třídu školky – MŠ Sedmikráska“. Cílem přestavby je navýšit kapacitu MŠ Sedmikráska.

DAR PRO SPCCH

Na základě žádosti SPCCH schválila poskytnutí daru ve výši15 tis. Kč na zájmové aktivity našich seniorů, především na úhradu nákladu souvisejících s pohybovými aktivitami.

VÁNOČNÍ VÝZDOBA

Schválila nabídky od společností Decoled s.r.o. a MK – mont illumination s. r. o. na realizaci vánoční výzdoby v Újezdě nad Lesy. Celkové náklady dosáhnou 261 tis. Kč bez DPH, s tím, že část nákladů zahrnuje technickou přípravu, která bude využitelná i v dalších letech.

NA JEDNÁNÍ DNE 11. ŘÍJNA RADA:

KUPNÍ SMLOUVA NA NOVÉ AUTO PRO HASIČE

Projednala informaci o stavu dotačního řízení z výzvy Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR na rok 2023 “JSDH_V1_2023 – pořízení cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“, kdy pro MČ Praha 21byla alokována dotace ve výši 4 000 tis. Kč, a doporučila Zastupitelstvu MČ Praha 21 schválit uzavření kupní smlouvy na pořízení stříkačky CAS 30 S3VH v celkové hodnotě 11 140 tis. Kč s DPH. Dne 16. 10.2023 Rada hl. m. Prahy schválila spolufinancování nákupu ve výši7 140 tis. Kč. MČ Praha 21 tedy na nákup nové stříkačky nebude muset využít žádné prostředky z vlastních zdrojů. Auto bude dodáno nejpozději začátkem roku 2025.

PŘÍSPĚVEK PRO MŠ SLUNÍČKO

Schválila poskytnutí neinvestičního příspěvku do rozpočtu pro rok 2023 ve výši 400 tis. Kč na provoz MŠ Sluníčko vzhledem k vyšším nákladům na energie. Nová budova MČ Sluníčko má za sebou rok od otevření a v době schvalování rozpočtu nebyla známa výše spotřeby energií.

DOTACE NA PROVOZ HŘIŠŤ

Schválil podání žádosti o dotaci MHMP do programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2024 (tzv. otevírání hřišť veřejnosti). Schválení žádosti o dotaci je podmínkou pro její přidělení, její výše může dosáhnout až 100 tis. Kč a je z ní hrazena polovina nákladů na běžný provoz hřišť.

PRONÁJEM STŘECHY ŠKOLY

Schválila uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě s T-Mobile Infra CZ s.r.o., přičemž předmětem dodatku je přistoupení společnosti Vantage Towers s.r.o.ke smlouvě, úprava předmětu nájmu a výše nájmu. Na základě dodatku od spol. Vantage Towers městská část získá více než 1 mil. Kč s DPH za dobu trvání smlouvy.

ZÁZEMÍ NA BLATOVĚ

Schválila uzavření smlouvy o předání práv a povinností stavebníka mezi MČ Praha 21 a FK Újezd nad Lesy. Předmětem smlouvy je projektová dokumentace, kterou nechal na svoje náklady vypracovat FK Újezd nad Lesy a stavební povolení, které pro tento stavební záměr FK Újezd nad Lesy získal.

MČ tak bude moci společné povolení využít pro žádost o finanční prostředky na realizaci záměru, tj. vybudování zázemí u hřiště na Blatově.

POSLEDNÍ ŘÍJNOVÉ SETKÁNÍ SE KONALO 24.10. 2023A RADA:

PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ – EKOBYTY NAD LESY

Schválila uzavření smlouvy o poskytování právních služeb ve věci stavebního záměru EKOBYTY NAD LESY s AK K2Legal s.r.o.

PROJEKT PARKOVÁNÍ U NÁDRAŽÍ

Projednala a schválila výsledek poptávkového řízení a uzavření smlouvy na realizaci Projekční a inženýrské činnosti – Parkovací stání Staroklánovická – nádraží Klánovice. Nejvýhodnější nabídku v hodnotě772 tis. Kč s DPH podala společnost REINVEST spol. s. r.o.


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Hazdra Michal
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz