Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

 • Životní situace
 • Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Životní situace

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně s
04. Základní informace k životní situaci

Právní úprava: § 17 odst. 2 zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon). Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně předem písemně oznámit živnostenskému úřadu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

1. U fyzických osob - podnikatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. 2. U právnických osob - osoba oprávněná jednat(jednatel, představenstvo apod.), případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je existence provozovny a úmysl podnikatele zahájit nebo ukončit provoz živnosti v daném prostoru. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu nebo nemovitosti, jejíž je byt součástí, pokud je tento správce k udělování takového souhlasu zmocněn.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Doručením písemného oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti s předmětné provozovně příslušnému živnostenskému úřadu - osobně v úřední dny nebo prostřednictvím podatelny, lze zaslat i poštou.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 21

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Výpis z katastru nemovitostí, jde-li o provozovnu ve vlastním objektu, jde-li o provozovnu v pronájmu, výpis z katastru nemovitostí spolu s nájemní smlouvou.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 • Změnový list.pdf

  Změnový list.pdf

  Poslední změna: 17. 2. 2021, 13:42:05, velikost: 270.11 KB

 • Pokyny_k_vyplneni_zmenoveho_listu.pdf

  Pokyny_k_vyplneni_zmenoveho_listu.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:48:30, velikost: 125.26 KB
 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Žádné

  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Zápis provozoven do živnostenského rejstříku musí být proveden do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámení učiněno u příslušného živnostenského úřadu. O zápisu provozoven je podnikatel vyrozuměn.

  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  16. Elektronická služba, kterou lze využít

  Ano, ale pro získání informací, příp. formuláře. Oznámení musí být učiněno písemně a musí být doručeno živnostenskému úřadu v tištěné podobě s podpisem oznamovatele. Doručení lze provést osobně přímo na živnostenském odboru, případně prostřednictvím podatelny nebo poštou.

  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

  18. Jaké jsou související předpisy

  Zákon č. 570/91 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě zápisu provozoven se nejedná o správní úkon ve smyslu zák.č. 71/1967 Sb., o správním řízení. Zápis do živnostenského rejstříku musí být proveden nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení.

  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Ve smyslu ustanovení § 62 odst. 1,písm. e) bod 2., živnostenského zákona - neoznámí-li podnikatel zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně - dopustí se správního deliktu, sankce může být až do výše 100 000,- Kč.

  21. Nejčastější dotazy
  22. Další informace

  Úřad městské části Praha 21 Živnostenský odbor

  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

  Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.

  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Živnostenský odbor
  26. Kontaktní osoba
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. duben 2013
  28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. duben 2013
  29. Datum konce platnosti popisu
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz