Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Vybudování vrtu pro tepelné čerpadlo typ ZEMĚ-VODA

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Vybudování vrtu pro tepelné čerpadlo typ ZEMĚ-VODA
04. Základní informace k životní situaci

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda a je vydáván formou správního rozhodnutí.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, kdo hodlá daný záměr provést.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předpokladem je, že dotčený pozemek na kterém má být vrt pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda, se nachází na katastrálním území Běchovic, Klánovic, Kolodějí nebo Újezdu nad Lesy. 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podat žádost včetně příslušných doplňujících dokladů (viz. Formulář žádosti-bod 11) na vodoprávní úřad.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 21, Staroklánovická 260 - vodoprávní úřad, odbor životního prostředí a dopravy.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • žádost  a přílohy (viz. bod 11)
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 • SouhlasPriloha_12.rtf

  SouhlasPriloha_12.rtf

  Poslední změna: 04. 8. 2014, 16:35:50, velikost: 112.71 KB
 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Bez poplatku.

  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení řízení (§ 115 odst. 10 vodního zákona).

  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Okruh účastníků řízení je stanoven v závislosti na konkrétním řízení a je upraven v § 115 vodního zákona a § 27 správního řádu. Účastníci řízení jsou o zahájení řízení vyrozuměni písemně nebo prostřednictvím zveřejnění písemnosti na úřední desce.

   

  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Dodržení podmínek vydaného Souhlasu.

  16. Elektronická služba, kterou lze využít

  http://www.mze.cz( sekce vodní hospodářství)

  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon.

  18. Jaké jsou související předpisy

   -vyhláška MZE č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravným prostředkem je odvolání. O možnosti podání odvolání budete vyrozuměni v závěru rozhodnutí. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to podáním adresovaným odvolacímu orgánu, prostřednictvím správního orgánu, který vydal napadené rozhodnutí.

  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Skutkové podstaty jednotlivých přestupků a správních deliktů včetně pokut za ně upravuje § 116 – 125l vodního zákona.

  21. Nejčastější dotazy
  22. Další informace

  Odbor životního prostředí a dopravy - vodoprávní úřad, kanc.č. 7, I.patro.

  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor stavební úřad
  26. Kontaktní osoba
  Gurovičová Jana
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  10. duben 2015
  28. Popis byl naposledy aktualizován
  10. duben 2015
  29. Datum konce platnosti popisu
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz