Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Uvádíme na pravou míru

Újezdský strom – Prameniště Běchovického potoka

Rádi bychom uvedli na pravou míru článek spolku Újezdský strom v Újezdském zpravodaji (únor 2019), že nyní má udržovat vybudované prameniště Běchovického potoka městská část Praha 21. Rada městské části sice v prosinci 2016 souhlasila s podáním žádosti spolku Újezdský strom o dotaci MHMP na revitalizaci prameniště Běchovického potoka, ale zároveň se v žádném usnesení nezavázala k následnému převzetí do správy městskou částí Praha 21. Potvrzuje to i fakt, že si spolek v roce 2017 znovu zažádal o dotaci na údržbu. Nelze navíc dovozovat, že v případě nesouhlasného stanoviska Rady s žádostí o dotaci, přechází automaticky údržba na městskou část.

Kromě toho nikdy nedošlo k žádnému předání, městská část tedy nemá informace, jakou oblast by měla udržovat, jakým způsobem a jaké budou předpokládané náklady této údržby. Tato fakta potvrzuje i písemná komunikace z února 2017 spolku Újezdský strom s dotazem na převzetí projektů Újezdského stromu do správy městské části. Městská část se nikde nezavázala, že převezme toto území po vybudování do své správy na vlastní náklady.

Na základě těchto faktů nelze tvrdit, že má nyní prameniště Běchovického potoka udržovat městská část Praha 21, navíc když nedošlo k oficiálnímu předání. Vzhledem k tomu, že došlo k výměně nového vedení, uvítali bychom alespoň informační schůzku v této věci, a ne článek v Újezdském zpravodaji se sdělením, že se nyní o toto území stará městská část.

Rada městské části Praha 21

logo_újezdský_strom.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací:
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz