Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Slovo starosty

Slovo starosty - březen 2020

Milí sousedé, zima nadobro vzdala svůj boj i v Újezdě a po dlouhé době jsme zažili období bez sněhové nadílky.

Když se ohlédnu za únorem, musím konstatovat, že byl plný zajímavých akcí, na kterých jsme se potkali a společně si je užili. Jednou z nich byla i výroční schůze našeho Klubu aktivních seniorů. Akci jsem navštívil a velmi mě potěšila diskuze se seniory a jejich postřehy z každodenního života. Na vše jsme se snažili s paní místostarostkou odpovědět a zároveň uvést některé domněnky na pravou míru. Senioři teď již vědí, že některé věci nemají řešení, protože ne všechny neoplocené pozemky jsou v majetku či správě naší MČ. Trápilo je například osvětlení na Rohožníku od Alberta ke zdravotnímu středisku. Nás trápí také, ale bez vlastnictví těchto pozemků osvětlení nevybudujeme a není šance tento stav momentálně změnit. Věřím, že se podaří městu pozemky odkoupit. Jednání v této věci probíhají. Co ale řešení má, jsou zastávky Rohožnická a Blatov, kde chceme strhnout nevkusné přístřešky a nahradit je něčím novým a modernějším.

Podařilo se nám celkově pokročit v jednání s TSK o kvalitě zastávek v Újezdě. Budu rád, pokud některé opravíme alespoň do stavu, kdy na ně bude možné vstupovat bez nebezpečí zranění a nebudou naprosto tragické. Z diskuze pamětníků vyplynulo, že například zastávka Újezd nad Lesy je neřešena snad historicky. Když jsme u MHD: náš plán na dovedení linky autobusu ke hřbitovu a do oblasti Zaříčanské trvá. Propojení této oblasti směrem k nádraží zde jednoduše chybí. ROPID nyní zjistí možnosti a kapacity.

Navštívil jsem jednání školské rady, kde se probírala ranní situace před 1. stupněm ZŠ. V návrhu jsou nyní určité možnosti řešení. Jednou z nich je zvětšení kapacity parkování K+R u školy, které se tak osvědčilo. Zároveň bude provedena analýza provozu v kritickém čase od 7:10 do 7:35. Bezpečnost našich dětí je pro nás jednou z priorit, a proto je nutné věc řešit bezodkladně.

Sešel jsem se na radnici se zástupci mladých nadšenců, kteří pravidelně navštěvují náš skatepark a zajímal se o jejich pohled, jaký by měl být skatepark do budoucna a co jim tam chybí. Kromě lepšího osvětlení ramp by se prý hodilo nějaké uzamykatelné zázemí. Nabídli nám pořádání osvěty v rámci bezpečnosti pro začínající jezdce. Zároveň jsme společně vymysleli zajímavou akci, která by měla proběhnout v půlce dubna. Jsem rád, že berou skatepark za svůj a sami mají snahu v místě udržovat pořádek. Takováto spolupráce mě těší.

Rozběhl se nám participativní rozpočet. Přinese nám všem možnost přímo ovlivnit podobu veřejného prostoru. V pilotním projektu se uvolnila celková částka 400 tisíc Kč a jsem osobně zvědavý, jaké krásné projekty budou představeny a kdo nakonec získá největší podporu. O vítězi budete sami rozhodovat. Následně budou vítězné projekty realizovány v co nejkratší době dle náročnosti. Motto „Měníme Újezd“ je příznačné, a pokud se projekt osvědčí, bude možné pro příští ročníky vyčlenit více peněz.

Rád bych se ještě okrajově dotknul tématu stromů. Po vichřicích se některé stromy staly nebezpečné, a tak bylo nutné je skácet. Rozhodně odmítám fámy, že takto jednáme účelově. Máme naopak v plánu výsadbu většího množství stromů, které budou plnit částečnou clonu pro budoucí výstavbu přeložky I/12. Stromů není totiž nikdy dost.

Přeji vám pohodový březen a krásné, provoněné jarní dny plné pohody, milí Újezďáci.

Milan Samec

Váš starosta

Milan Starosta - MČ Praha 21.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Samec Milan
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz