Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Slovo starosty

Slovo starostky - říjen 2018

karla.jakob.cechova.jpg

Dne 28. října si připomínáme 100. výročí vzniku samostatného československého státu.

Ve spolupráci s Masarykovou základní školou, Újezdským muzeem a Úřadem městské části jsme pro Vás připravili oslavu tohoto výročí. Všichni jste srdečně zváni. Pozvánku najdete uvnitř čísla.

Ve dnech 5. a 6. října budeme v Újezdě nad Lesy vybírat 17 zastupitelů z 11 volebních stran a uskupení. V době, kdy píši tyto řádky, je předvolební klání už v plném proudu. Od samého začátku, kdy současná koalice vznikala, jsem se snažila spojovat lidi různých názorů. Později, už jako starostka, jsem se snažila o to, abych Újezd směřovala k rozvoji a vytvořila nám všem příjemné prostředí. Podporovala jsem smysluplné nápady kolegů a naslouchala občanům. Neumím pracovat a řídit se jen kolonkami a tabulkami a nenaslouchat přitom potřebám lidí. To byl také důvod, proč jsme se v radě často dohadovali s místostarostou Roušarem. Nebyl ochoten pochopit, že na prosazování některých jeho myšlenek nejsou vhodné podmínky a nakonec nás rozdělila i jeho neschopnost podřídit se názoru ostatních koaličních kolegů. Sám, prezentující se jako velký demokrat, nakonec demokratické principy fungování společnosti neunesl. Nedokázal podpořit rozdílné názory kolegů a radu i koalici nakonec opustil. I přes to, že mě i úředníkům leckdo házel klacky pod nohy, se nám podařilo odvést kus dobré práce.

Jen hotových investičních akcí je za cca 143 milionů korun. Plus ty, které jsou ve fázi rozpracovanosti, případně v projektové přípravě. K tomu ještě investiční akce magistrátní. Nebudu je tu všechny vyjmenovávat, seznam investic OMI najdete na str. 4. K jejich uskutečnění jsme využívali finančních dotací z magistrátu a EU i peněz z rezervy naší městské části.

Vyřešili jsme soudní spor s majiteli budovy Ideal Lux. Nastartovali jsme nutné opravy v budově úřadu - zrekonstruovali jsme obřadní místnost a matriku, odbor občanských průkazů a pasů, technické zázemí pro finanční odbor. Zavedli jsme elektronický docházkový systém. Zmodernizovali telefonní ústřednu. Díky restrukturalizaci úřadu se nám podařilo efektivněji organizovat práci údržby, tzv. čety. Ta byla terčem časté kritiky, žádného z mých předchůdců však nenapadlo, udělat si inventuru jejich technického zařízení. Bylo skutečně směšné, s jakým vybavením museli pracovat. Každá okolní menší městská část na tom byla lépe. A není pravdou, že jsme na investice neměli peníze.

Po několikaletých pokusech pronajmout restauraci a sál Level jsme restaurační zařízení změnili na Dům dětí a mládeže. Nákladný provoz už nemusíme financovat z vlastního rozpočtu. Konečně si budova "na sebe vydělá" a z příjmů jsme schopni financovat nejen provoz, ale i opravy!

Zvýšili jsme bezpečnost v Újezdě. Podařilo se nám navýšit počet bezpečnostních kamer a zároveň je napojit na bezpečnostní systém hl. m. Prahy, což v praxi znamená, že záznamy z kamer se archivují.

To, že jsme nedokončili stavbu hasičské zbrojnice, mě velice mrzí. Firma Dakastav, která stavbu začala a nedokončila, v Újezdě již úspěšně realizovala dvě stavby. Naše pohledávky vůči této firmě jsme již řádně přihlásili a já věřím, že se nám nového dodavatele podaří vybrat. Stavba by tak mohla být dokončena během několika měsíců. To, že si naši hasiči nové zázemí zaslouží, je bezesporu jasné.

Podařilo se nám "dát věci do pohybu" a nastartovat zdravý rozvoj Újezda. K funkci starostky jsem od začátku přistupovala s velikou pokorou. Snažila jsem se po celé tři roky o to, aby na úřadě opět zavládla atmosféra důvěry a klidu na práci. Snad se mi to podařilo.

Děkuji všem kolegům zastupitelům za nezprostředkovatelné zážitky při práci, děkuji úředníkům za jejich loajalitu a profesionalitu, se kterou svou práci vykonávají a v neposlední řadě bych chtěla poděkovat své rodině, manželovi a dceři za trpělivost a podporu, kterou mi celou dobu byli.

Pokud obhájím ve volbách svůj mandát zastupitele, velice ráda podpořím smysluplnou koalici. Pokud ne, budu s potěšením sledovat práci nové koalice Újezda nad Lesy.

Přeji Vám, milí Újezďáci, aby nová politická reprezentace, která vzejde z letošních voleb, splnila všechna Vaše očekávání, se kterými jste k volbám šli.

Vaše starostka Karla Jakob Čechová

Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz