Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit


Informace

Strategické dokumenty

Zde naleznete kompletní seznam strategických dokumentů, které byly schváleny vedením ÚMČ Praha 21.

Akční plán protidrogové politiky v MČ Praha 21

 • 02_AP_protidrogové politiky_MČ Praha 21 na období 2017 a 2018.pdf

  02_AP_protidrogové politiky_MČ Praha 21 na období 2017 a 2018.pdf

  Poslední změna: 08. 9. 2017, 11:02:42, velikost: 655.33 KB
 • Rozvoj místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje v MČ Praha 21

  Deklarace o implementaci místní Agendy 21 a principů udržitelného rozvoje - Praha 21 Újezd nad Lesy

  http://dms.praha21.cz/share/s/XTE3Mr6wTKO1M63HrmQK_g

  Aktivační plán rozvoje místní Agendy 21 v MČ Praha 21

  http://dms.praha21.cz/share/s/YLJKrzFdT7Kx1631paEylA

  Metodika implementace místní Agendy 21 v MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy

  http://dms.praha21.cz/share/s/wivyA0m3S86_YiCaufXqaA

  Rozvoj místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje v MČ Praha 21

  http://praha21.cz/informace/mistni-agenda-21?highlight=WyJkZWtsYXJhY2UiXQ==

  Rozvoj území a mapové podklady

  Aktuální Zásady územního rozvoje hl. města Prahy

  http://www.iprpraha.cz/clanek/84/vykresy-zasad-uzemniho-rozvoje-hl-m-prahy-po-aktualizaci-c-1

  Aktuální Územní plán hl. města Prahy

  http://www.iprpraha.cz/clanek/70/dokumenty-ke-stazeni

  Detail Územního plánu MČ Praha 21

  http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy-mc-ke-stazeni/praha-21#.Wa87yihJaUk

  Návrh Metropolitního plánu (dílčí verze, probíhá tvorba návrhu k připomínkování)

  http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-planmně analytické podklady (2016)

  http://uap.iprpraha.cz/

  Mapa majetkových vztahů

  http://mpp.praha.eu/app/map/majetek/

  Cenová mapa stavebních pozemků

  http://mpp.praha.eu/app/map/cenova-mapa/

  Georeport

  http://wgp.urm.cz/georeport/

  Digitální technická mapa Prahy

  http://app.iprpraha.cz/js-api/app/dtmp/index.html

  Atlas životního prostředí

  http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi#.Wa88KShJaUk

  Ortofoto archiv

  http://app.iprpraha.cz/js-api/app/OrtofotoArchiv/

  Hromadné podání žádostí o vyjádření k sítím

  http://cz.mawis.eu/praha/

  Mapa územního plánu Prahy

  http://app.iprpraha.cz/js-api/app/vykresyUP/

  Ostatní mapové podklady

  http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapove-aplikace#.Wa87IyhJaUk

  Strategické plány

  Strategický plán hl. města Prahy - návrhová část

  http://www.iprpraha.cz/clanek/1464/navrhova-cast

  Strategický plán MČ Praha 21 - textová část

  http://dms.praha21.cz/share/s/G03Rjgt6QKKr1dr9FIZ0IQ

  Strategický plán MČ Praha 21 - listy opatření

  http://dms.praha21.cz/share/s/mtRvPKaOTQGSl-l3hbbwtw

  Strategický tým MČ Praha 21

  http://praha21.cz/informace/strategicky-tym?highlight=WyJzdHJhdGVnaWNrXHUwMGZkIiwidFx1MDBmZG0iLCJzdHJhdGVnaWNrXHUwMGZkIHRcdTAwZmRtIl0=

  Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení rozvoje Městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy

  http://dms.praha21.cz/share/s/qbMbKAyETZ6I4oVECy9EQw

  Koncepční dokumenty

  http://www.praha21.cz/informace/koncepce-skolstvi?highlight=WyJrb25jZXBjZSIsInNrb2xzdHZpIiwia29uY2VwY2UgXHUwMTYxa29sc3R2XHUwMGVkIl0

  Koncepce školství 2013 - 2019

  http://dms.praha21.cz/share/s/Wzg3auBtTQacohUpeR8Gqw

  Harmonogram plnění koncepce školství 2013-2019

  http://dms.praha21.cz/share/s/v7b4qZjiR8K7qRtm9ASbRg

  Koncepce vzdělávání

  http://dms.praha21.cz/share/s/QjGTo3UiRvi6VriLaK3pMQ

  Koncepce prevence kriminality

 • 1.koncepce prevence kriminality MČ P21.pdf

  1.koncepce prevence kriminality MČ P21.pdf

  Poslední změna: 08. 9. 2017, 10:05:41, velikost: 850.78 KB
 • Opatření ke zvýšení transparentnosti rozhodování a hospodaření místní samosprávy

 • Zkrácená studie k transparentnosti.pdf

  Zkrácená studie k transparentnosti.pdf

  Poslední změna: 08. 9. 2017, 10:05:48, velikost: 740.13 KB
 • Plán rozvoje zdraví v MČ Praha 21

  http://dms.praha21.cz/share/s/pNypSRxvSGG9x0R7R3uP4Q

  Akční plány (2012-2017)

  http://www.praha21.cz/informace/akcni-plan-mc-2013-2014?highlight=WyJha1x1MDEwZG5cdTAwZWQiLCJwbFx1MDBlMW4iLCJha1x1MDEwZG5cdTAwZWQgcGxcdTAwZTFuIl0Indikátory

  Statistické indikátory územně analytických podkladů

  http://app.iprpraha.cz/apl/app/uap_indikatory/

  Městská část eviduje následující indikátory:

  B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu

  B001/02 Počet bydlících obyvatel

  B001/03 Přirozený přírůstek

  B001/04 Počet živě narozených

  B001/05 Počet zemřelých

  B001/06 Saldo migrace

  B001/07 Počet přistěhovalých

  B001/08 Počet vystěhovalých

  B002 Podíl obyvatel ve věku 0 až 14 let (%)

  B002/01 Podíl obyvatel ve věku 15 až 64 let (%)

  B003 Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%)

  B004 Podíl osob se základním vzděláním (%)

  B005 Podíl osob s vysoko školským vzděláním (%)

  B007/01 Počet zaměstnaných osob podle odvětví

  B007/01/01 Zemědělství, lesnictví a rybářství

  B007/01/02 Těžba a dobývání

  B007/01/03 Zpracovatelský průmysl

  B007/01/04 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla

  B007/01/05 Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady

  B007/01/06 Stavebnictví

  B007/01/07 Velkoobchod a maloob.; opr. motor. vozidel

  B007/01/08 Doprava a skladování

  B007/01/09 Ubytování, stravování a pohostinství

  B007/01/10 Informační a komunikační činnosti

  B007/01/11 Peněžnictví a pojišťovnictví

  B007/01/12 Činnosti v oblasti nemovitostí

  B007/01/13 Profesní, vědecké a technické činnosti

  B007/01/14 Administrativní a podpůrné činnosti

  B007/01/15 Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp.

  B007/01/16 Vzdělávání

  B007/01/17 Zdravotní a sociální péče

  B007/01/18 Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

  B007/01/19 Ostatní činnosti

  B007/02 Počet zaměstnaných žen podle odvětví

  B007/02/01 Zemědělství, lesnictví a rybářství

  B007/02/02 Těžba a dobývání

  B007/02/03 Zpracovatelský průmysl

  B007/02/04 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla

  B007/02/05 Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady

  B007/02/06 Stavebnictví

  B007/02/07 Velkoobchod a maloob.; opr. motor. vozidel

  B007/02/08 Doprava a skladování

  B007/02/09 Ubytování, stravování a pohostinství

  B007/02/10 Informační a komunikační činnosti

  B007/02/11 Peněžnictví a pojišťovnictví

  B007/02/12 Činnosti v oblasti nemovitostí

  B007/02/13 Profesní, vědecké a technické činnosti

  B007/02/14 Administrativní a podpůrné činnosti

  B007/02/15 Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp.

  B007/02/16 Vzdělávání

  B007/02/17 Zdravotní a sociální péče

  B007/02/18 Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

  B007/02/19 Ostatní činnosti

  B007/03 Počet zaměstnaných mužů podle odvětví

  B007/03/01 Zemědělství, lesnictví a rybářství

  B007/03/02 Těžba a dobývání

  B007/03/03 Zpracovatelský průmysl

  B007/03/04 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla

  B007/03/05 Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady

  B007/03/06 Stavebnictví

  B007/03/07 Velkoobchod a maloob.; opr. motor. vozidel

  B007/03/08 Doprava a skladování

  B007/03/09 Ubytování, stravování a pohostinství

  B007/03/10 Informační a komunikační činnosti

  B007/03/11 Peněžnictví a pojišťovnictví

  B007/03/12 Činnosti v oblasti nemovitostí

  B007/03/13 Profesní, vědecké a technické činnosti

  B007/03/14 Administrativní a podpůrné činnosti

  B007/03/15 Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp.

  B007/03/16 Vzdělávání

  B007/03/17 Zdravotní a sociální péče

  B007/03/18 Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

  B007/03/19 Ostatní činnosti

  B007/04 Počet ekonomicky aktivních

  B007/05 Podíl ekonomicky aktivních v priméru (%)

  B007/06 Podíl ekonomicky aktivních v sekundéru (%)

  B007/07 Podíl ekonomicky aktivních v terciéru (%)

  B008/01 Míra (obecné) nezaměstnanosti (%)

  B008/01/01 Ženy

  B008/01/02 Muži

  B008/02/01 Míra (registrované) nezaměstnanosti (%)

  B008/03 Počet uchazečů o zaměstnání

  B008/04 Počet volných pracovních míst

  B009/00/01 vyjíždějící z Prahy do zaměstnání (celkem)

  B009/00/02 – z toho do Středočeského kraje (celkem)

  B009/00/03 vyjíždějící z Prahy do zaměstnání (denně)

  B009/00/04 – z toho do Středočeského kraje (denně)

  B009/00/05 vyjíždějící z Prahy do škol (celkem)

  B009/00/06 – z toho do Středočeského kraje (celkem)

  B009/00/07 vyjíždějící z Prahy do škol (denně)

  B009/00/08 – z toho do Středočeského kraje (denně)

  B010/00/01 dojíždějící do Prahy do zaměstnání (celkem)

  B010/00/02 – z toho ze Středočeského kraje (celkem)

  B010/00/03 dojíždějící do Prahy do zaměstnání (denně)

  B010/00/04 – z toho ze Středočeského kraje (denně)

  B010/00/05 saldo dojížďky do zaměstnání (celkem)

  B010/00/06 – z toho Středočeský kraj (celkem)

  B010/00/07 saldo dojížďky do zaměstnání (denně)

  B010/00/08 – z toho Středočeský kraj (denně)

  B010/00/09 dojíždějící do Prahy do škol (celkem)

  B010/00/10 – z toho ze Středočeského kraje (celkem)

  B010/00/11 dojíždějící do Prahy do škol (denně)

  B010/00/12 – z toho ze Středočeského kraje (denně)

  B010/00/13 saldo dojížďky do škol (celkem)

  B010/00/14 – z toho Středočeský kraj (celkem)

  B010/00/15 saldo dojížďky do škol (denně)

  B010/00/16 – z toho Středočeský kraj (denně)

  B009/01 Vyjíždějící do zaměstnání

  B009/02 Vyjíždějící do škol

  B010/01 Dojíždějící do zaměstnání

  B010/02 Dojíždějící do škol

  B011/01 Počet zahájených bytů

  B011/02 Počet rozestavěných bytů

  B011/03 Počet dokončených bytů

  A116 Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel

  B012 Podíl (trvale) neobydlených bytů (%)

  B012/01 Počet (trvale) neobydlených bytů

  B013/01 Počet trvale obydlených domů

  B013/02 Počet bytů

  B013/03 Počet trvale obydlených bytů

  B013/04 Podíl trvale obydlených bytů v bytových domech (%)

  B013/05 Podíl trvale obydlených bytů v rodinných domech (%)

  B013/06 Podíl obydlených bytů se sníženou kvalitou, dříve III. a IV. kategorie (%)

  B013/07 Podíl obydlených bytů postavených nebo zrekonstruovaných do roku 1919 (%)

  B013/08 Podíl obydlených bytů postavených nebo zrekonstruovaných v odbobí 1920-1970 (%)

  B013/09 Podíl obydlených bytů postavených nebo zrekonstruovaných v odbobí 1971-2000 (%)

  B013/10 Podíl obydlených bytů postavených nebo zrekonstruovaných v odbobí 2001-2011 (%)

  B013/11 Počet osob na 1 trvale obydlený byt (obložnost)

  B013/12 Obytná plocha v m2 na 1 byt

  B013/13 Obytná plocha v m2 na 1 osobu

  B014/01 Tržní nájemné bytů (nabídka)

  B014/03 Tržní ceny bytů (nabídka)

  B016/01 Počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech

  B017/01 Počet hromadných ubytovacích zařízení

  B017/02 Počet hotelů

  B017/03 Počet lůžek

  B017/04/01 Počet zařízení - celkem

  B017/04/02 Počet zařízení - hotely 5*

  B017/04/03 Počet zařízení - hotely 4*

  B017/04/04 Počet zařízení - hotely 3*

  B017/04/05 Počet zařízení - ostatní hotely a penziony

  B017/04/06 Počet zařízení - ostatní hromadná ubytovací zařízení

  B017/04/07 Počet pokojů - celkem

  B017/04/08 Počet pokojů - hotely 5*

  B017/04/09 Počet pokojů - hotely 4*

  B017/04/10 Počet pokojů - hotely 3*

  B017/04/11 Počet pokojů - ostatní hotely a penziony

  B017/04/12 Počet pokojů - ostatní hromadná ubytovací zařízení

  B017/04/13 Počet lůžek - celkem

  B017/04/14 Počet lůžek - hotely 5*

  B017/04/15 Počet lůžek - hotely 4*

  B017/04/16 Počet lůžek - hotely 3*

  B017/04/17 Počet lůžek - ostatní hotely a penziony

  B017/04/18 Počet lůžek - ostatní hromadná ubytovací zařízení

  B019 Podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu (%)

  B020 Podíl obyvatel zásobovaných plynem (%)

  B021 Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci (%)

  B019/01 Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu

  B020/01 Počet obyvatel zásobovaných plynem

  B021/01 Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci

  B022 Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)

  B023 Podíl orné půdy z celkové výměry zemědělské půdy (%)

  B024 Podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské půdy (%)

  B025 Podíl speciálních zemědělských kultur z celkové výměry zemědělské půdy (%)

  B027 Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)

  B028 Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)

  B029 Podíl lesů z celkové výměry (%)

  B037/01 Počet ekonomických subjektů

  B037/02 Hrubý domácí produkt v běžných cenách (mil. Kč)

  B037/02/01 hrubý domácí produkt, ČR = 100 (%)

  B037/02/02 hrubý domácí produkt na 1 obyvatele (Kč)

  B037/02/03 hrubý domácí produkt na 1 obyvatele, ČR = 100 (%)

  B037/02/04 hrubý domácí produkt na 1 obyvatele, EU27 = 100 (%)

  B037/02/05 hrubý domácí produkt, předchozí rok = 100 (%)

  B037/03 Tvorba hrubého fixního kapitálu (mil. Kč)

  B037/03/01 podíl regionu na tvorbě hrubého fixního kapitálu, ČR = 100 (%)

  B037/03/02 tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele (Kč)

  B037/03/03 tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele, ČR = 100 (%)

  Katalog karet indikátorů Strategického plánu MČ Praha 21

  http://dms.praha21.cz/share/s/qbMbKAyETZ6I4oVECy9EQw

  Indikátory Katalogu městských části - MČ Praha 21

  http://katalog-mc.iprpraha.cz/mc_detail.html?mc=452

  Indikátory udržitelného rozvoje hl. m. Prahy (2016)

  http://uap.iprpraha.cz/uploads/assets/soubory/textova-cast/Priloha_Indikatory_udrzitelnosti_rozvoje.pdf

  Open data

  Rozklikávací rozpočet MČ Praha 21 (2011-2017)

  http://praha21.cz/aktuality/5231-rozklikavaci-rozpocet-mc-praha-21?highlight=WyJyb3prbGlrYXZhY2kiLCJyb3pwb1x1MDEwZGV0Iiwicm96a2xpa2F2YWNpIHJvenBvY2V0Il0=

  Seznam došlých faktur MČ Praha 21 v (2011-2015)

  http://opendata.praha.eu/dataset/praha21-faktury

  Inventární seznam majetku ve správě MČ Praha 21 (k 1.1.2016)

  http://opendata.praha.eu/dataset/praha21-majetek2

  Audio a video záznamy ZMČ

  http://praha21.cz/dokumenty/audio-a-video-zaznamy-zmc

  Fotogalerie

  http://praha21.cz/dokumenty/fotogalerie

  Interpelace ZMČ

  http://praha21.cz/dokumenty/interpelace-zmc

  Objednávky

  http://praha21.cz/dokumenty/objednavky

  Podklady ZMČ

  http://praha21.cz/dokumenty/podklady-zmc

  Smlouvy MČ Praha 21

  http://praha21.cz/dokumenty/smlouvy

  Újezdský zpravodaj

  http://praha21.cz/dokumenty/ujezdsky-zpravodaj

  Usnesení RMČ

  http://praha21.cz/dokumenty/usneseni-rmc

  Usnesení ZMČ

  http://praha21.cz/dokumenty/usneseni-zmc

  Videa a televizní reportáže

  http://praha21.cz/dokumenty/videa-a-televizni-reportaze

  Videa z veřejných událostí

  http://praha21.cz/dokumenty/videa-z-verejnych-udalosti

  Vnitřní směrnice a předpisy

  http://praha21.cz/dokumenty/vnitrni-predpisy

  Zápisy RMČ

  http://praha21.cz/dokumenty/zapisy-rmc

  Zápisy ZMČ

  http://praha21.cz/dokumenty/zapisy-zmc

  Závěry veřejných fór s občany a 10P

  Veřejná fóra občanů (2012-2017)

  http://praha21.cz/informace/verejne-forum

  Průzkumy

  Průzkumy spokojenosti ECI 2014 (spokojenost občanů, mobilita)

  http://praha21.cz/aktuality/4418-mame-spokojene-obcany?highlight=WyJwclx1MDE2ZnprdW0iXQ==

  Sociologický průzkum k tématům Veřejného fóra občanů 2017

  http://praha21.cz/aktuality/6153-mc-praha-21-zadala-zpracovani-sociologickeho-pruzkumu-ktery-upresnil-poradi-priorit-vzesle-z-dubnoveho-verejneho-fora-obcanu

  Výroční zprávy

  Výroční zpráva MČ Praha 21 - 2014

  http://dms.praha21.cz/share/s/j7jd6RnMSoCFzC5xVpwK3g

  Výroční zpráva MČ Praha 21 - 2013

  http://dms.praha21.cz/share/s/FU3EvsgFQm2qdRUN6mg3-w

  Výroční zpráva MČ Praha 21 - 2012

  http://dms.praha21.cz/share/s/sKOox7Y3RMuUyGqjXJtjOg

  Výroční zpráva MČ Praha 21 - 2011

  http://dms.praha21.cz/share/s/Yv6fFwR9SniCCe_ECUJZ9A

  Související témata: Strategické plánování a řízení

  Published

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz