Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

 • Informace
 • Sekání a údržba zeleně v Újezdě nad Lesy
Informace

Sekání a údržba zeleně v Újezdě nad Lesy

Způsob údržby travnatých ploch v Újezdě nad Lesy

 • Rozdělení sekání „vlastnictví, užívání, správcovství“
 • Zodpovědnost TSK hlavního města Prahy (TSK) a četnost sekání
 • Zodpovědnost MČ Praha 21 (MČ) a četnost sekání
 • Zodpovědnost soukromníků a četnost sekání
 • Sekání MČ
 • Dle četnosti
 • Dle způsobu
 • Sekání ploch v k.ú. Újezd nad Lesy lze rozdělit dle vlastnictví, užívání či správcovství ploch.

Plochy v majetku MČ Praha 21 ve většině případů seká (pracovníci údržby, Odboru majetku a investic MČ Prahy 21) nebo nechává sekat (dodavatelsky) MČ. Výjimku tvoří plochy, které byly na základě zřizovacích listin dané organizace předány do užívání mateřským školám (MŠ) či základní škole (ZŠ) a nebo na základě smlouvy dány do užívání některému zájmovému spolku nebo jinému subjektu.

Plochy zeleně u vybraných komunikací seká TSK. Velké množství ploch i přes to, že jsou veřejně přístupné jsou ve vlastnictví i správcovství soukromých subjektů. Mapka rozdělení ploch barevně odlišuje plochy dle subjektů zodpovědných za sekání.

 • TSK provádí seč při hlavní komunikaci Novosibřinská – Starokolínská, seká tu část, která přináleží ke komunikaci. Dále seká ulice Staroklánovická a Zaříčanská a část Rohožnické. Četnost sekání je bohužel díky omezeným finančním možnostem správce komunikace (TSK) pouze 3x za sezonu. V mapce rozdělení ploch znázorněno modrou barvou.
 • MČ je zodpovědná za sekání ploch znázorněných v mapce rozdělení ploch barvou fialovou a červenou. Jak již bylo uvedeno, pozemky sekají pracovníci údržby MČ nebo vybraná firma.

Vybraná firma v současné době seká zeleň při hlavní komunikaci Novosibřinská – Starokolínská a navazuje na sekání, které provádí TSK, respektive doseká zbývající část zeleně až k oplocení. V mapce rozdělení ploch znázorněno červenou barvou. Předpokládáme, že tato seč proběhne 5 – 6x za sezonu.

Pracovníci údržby MČ pak sekají všechny ostatní vyjmenované pozemky. V mapce rozdělení ploch znázorněno fialovou barvou.

Četnost sekání se určuje dle potřeby dané lokality od 3 po 6 sekání za sezonu.

Plochy, které byly na základě zřizovacích listin předány do užívání MŠ či ZŠ, a nebo na základě smlouvy dány do užívání některému sportovnímu spolku nebo jinému subjektu si tito sekají sami, určují si četnost dle své potřeby. MČ je v letošním roce se sekáním nápomocna MŠ. V mapce rozdělení ploch znázorněno zelenou barvou.

 • Soukromé subjekty se starají o pozemky, které mají převážně ve svém vlastnictví či užívání a četnost sekání si určují sami. Měly by ji přizpůsobit druhu užívání pozemku a povětrnostním podmínkám. Takovými soukromými subjekty mohou být například společenství vlastníků, firmy i jednotlivci. V mapce rozdělení ploch znázorněno žlutou barvou.

 • Sekání MČ:

Dle četnosti: nejčastěji se sekají plochy hřišť, dále pak plochy parků a dalších společných prostor. Toto se provádí dle počasí cca 5x za sezonu, při sušším počasí lze četnost snížit, při vlhkém naopak zvýšit. V mapce ploch sekaných MČ, rozdělení dle četnosti a způsobu sekání znázorněno oranžovou barvou.

 • Zelené pásy v ulicích se sekají cca 3x ročně, opět lze četnost snížit či zvýšit dle povětrnostních podmínek (rychlosti růstu trávy). V mapce ploch sekaných MČ, rozdělení dle četnosti a způsobu sekání znázorněno růžovou barvou.

 • Plochy mimo zástavbu se sekají 1-2x ročně. V mapce ploch sekaných MČ, rozdělení dle četnosti a způsobu sekání znázorněno světle modrou barvou.

  Celkově počet sečí mimo jiné ovlivňují i kapacitní důvody.

 • Dle způsobu: běžně dostupnými stroji se sekají plochy hřišť, parků a dalších společných prostor, výška sekání se odvíjí od druhu užívání plochy, doporučení ministerstva životního prostředí a hlavního města Prahy, od povětrnostních podmínek a od možností dostupné techniky. V mapce ploch sekaných MČ, rozdělení dle četnosti a způsobu sekání znázorněno oranžovou barvou.

 • Zelené pásy v ulicích se převážně sekají lištou umístěnou na bočním ramenu, výška strniště je vyšší. Problémy tohoto typu sekání jsou překážky v sekané ploše. Sekání lištou by mělo být spojeno s dosekáním křovinořezem tak, aby byly likvidovány i silnější části zeleně rostoucí v uličních pásech, a aby bylo dosekáno i kolem překážek (např. stromy). V mapce ploch sekaných MČ, rozdělení dle četnosti a způsobu sekání znázorněno růžovou barvou.

 • Sekání vybraných ploch mimo zastavěné území se provádí speciální mulčovací sekačkou spojenou s traktorem, která si poradí i s drobným náletem. Udržují se plochy mimo zastavěné území, které jsou však užívané občany k procházkám, venčení psů apod. Tento specifický druh sekání se provádí dodavatelsky. Ve vybraných částech je i po tomto druhu sekání prováděno dosekání křovinořezem. V mapce ploch sekaných MČ, rozdělení dle četnosti a způsobu sekání znázorněno světle modrou barvou.

 • mapa újezd sekání.pdf

  mapa újezd sekání.pdf

  Poslední změna: 02. 7. 2020, 11:35:12, velikost: 2.87 MB
 • mapa újezd sekání četnost.pdf

  mapa újezd sekání četnost.pdf

  Poslední změna: 02. 7. 2020, 11:35:17, velikost: 2.78 MB
 • Související témata: Životní prostředí


  Osoba odpovědná za aktuálnost informací:
  Published

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Služby městské části od A do Z

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz