Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  • Informace
  • Podmínky podání interpelace podle JŘ §23
Informace

Podmínky podání interpelace podle JŘ §23

DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA A OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21

(1) Člen Zastupitelstva má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty (dále „interpelace člena Zastupitelstva“) na Radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů Zastupitelstva, na jednotlivé členy Zastupitelstva, tajemníka Úřadu městské části Praha 21, na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které městská část Praha 21 založila nebo zřídila. Interpelace členů Zastupitelstva jsou pevně zařazeny po bodu Interpelace občanů. Na interpelace zastupitelů je vyhrazeno 45 minut. Přihlášky musí být odevzdány do 90 minut od začátku jednání Zastupitelstva a označeny pořadím interpelace, pokud jich člen Zastupitelstva předkládá více. Mohou být podány i písemně nebo elektronicky do podatelny Úřadu městské části Praha 21, a to nejpozději 1 pracovní den předcházející dni zasedání Zastupitelstva. 5 minut před zahájením bodu Interpelace se losuje pořadí interpelací člena Zastupitelstva. Přednesení interpelace člena Zastupitelstva je omezeno na 3 minuty, odpověď na 5 minut, doplňující otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty. V případě, že se ve vyhrazené době nestihnou všechny přihlášky projednat, budou vyřízeny podle odstavce 2.

(2) Písemná odpověď na interpelaci člena Zastupitelstva musí být dána nejpozději do 30 dnů. Tato odpověď je zveřejněna vyvěšením na desce v zasedací místnosti Zastupitelstva po dobu příštího zasedání Zastupitelstva a též na internetových stránkách městské části Praha 21.

(3) Seznam všech interpelací členů Zastupitelstva je samostatnou přílohou distribuovaného Zápisu ze zasedání příslušného zasedání Zastupitelstva.

(4) Občan městské části Prahy 21 má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty (dále jen „interpelace občana“) na Radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů Zastupitelstva, na jednotlivé členy Zastupitelstva a na tajemníka Úřadu městské části Praha 21 (dále jen „interpelovaný“).

(5) Interpelace občanů jsou zařazeny, jako pevný bod prvního jednacího dne dvě hodiny od začátku jednání Zastupitelstva. Projednávaný bod programu se na tuto dobu přeruší. V případě, že pořad jednání Zastupitelstva bude vyčerpán před uplynutím 2 hodin, je bod Interpelace občanů zařazen jako předposlední bod projednávaného programu před bod Interpelace zastupitelů. Na interpelace občanů je vyhrazeno 45 minut, jsou-li interpelace vypořádány dříve, pokračuje jednání bez přerušení interpelacemi členů Zastupitelstva. Přihlášky musí být odevzdány do 90 minut od začátku jednání Zastupitelstva a jsou označeny pořadím interpelace, pokud jich občan předkládá více. Počet interpelací 1 občana na jednom zasedání Zastupitelstva je omezen na 2 interpelace. 5 minut před zahájením bodu Interpelace se losuje pořadí. Přednesení interpelace je omezeno na 3 minuty, odpověď na 5 minut, doplňující otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty. O způsobu vyřízení interpelace občana rozhoduje interpelovaný. Pokud nebudou všechny přihlášky projednány a občané předají jejich znění v písemné podobě, budou vyřízeny podle odst. 6.

(6) Pokud je interpelace občana vyřizována písemně, odpověď na ni musí být dána nejpozději do 30 dnů. Tato odpověď je zveřejněna vyvěšením na desce v zasedací místnosti Zastupitelstva po dobu příštího zasedání Zastupitelstva a též na internetových stránkách městské části Praha 21.

(7) Seznam všech interpelací občanů včetně způsobu vyřízení je samostatnou přílohou dokumentů zveřejňovaných z jednání Zastupitelstva na internetových stránkách městské části Praha 21.

(8) Zastupitelstvo se může dohodnout na změně času interpelací pro dané jednání Zastupitelstva, čas interpelací členů Zastupitelstva ani interpelací občanů nesmí být posunut před 18.00 hod.

Související témata: Samospráva


Osoba odpovědná za aktuálnost informací:
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz