Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Informace k voličskému průkazu

Volič, který nebude moci volit ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (08.-09.10.2021) ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, popřípadě zvláštním seznamu, si již nyní může požádat u obecního úřadu, popřípadě u zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu (§ 6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Žádost o voličský průkaz se může podat:

  • osobně (nejdéle do 06.10.2021 do 16:00 hodin)
  • písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem (doručeným nejpozději do 01.10.2021)
  • elektronicky, datovou zprávou (doručenou nejpozději do 01.10.2021)

Voličský průkaz bude voliči obecním nebo zastupitelským úřadem předán nejdříve 23.09.2021, a to buď osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, který žádá o vydání voličského průkazu, anebo mu bude zaslán.

Voličský průkaz pro volby do poslanecké sněmovny opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podat u odboru občansko správního ÚMČ Praha 21, úsek občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, budova B, přízemí**,** tel: 281 012 923, 281 012 957, 281 012 959

Úřad městské části Praha 21 může vydávat voličské průkazy pouze voličům s trvalým pobytem v Praze 9 – Újezdu nad Lesy.


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Drdlová Lenka
Published

Tagy: volby PS 2021

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz