Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Aktualita

Kotlíkové dotace!

Vážení občané, obracíme se na Vás s následující základní informací a žádostí o spolupráci: Ministerstvo životního prostředí ČR, spolu se SFŽP ČR v roce 2023 vyhlásilo 45. výzvu dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech V“ (tzv. kotlíkové dotace). Tento program je opět zaměřen na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, zařazených do 1. a 2. emisní třídy. O dotační podporu mohou v aktuální výzvě žádat občané, kteří doloží následující:

  • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání Žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
  • Žadatel nebo některý z členů jeho domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání Žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Podporovány budou kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (max. možná výše dotace 130 tis. a tepelná čerpadla (max. možná výše dotace 180 tis. Kč).Zahájení elektronického příjmu žádostí je 7. srpna 2023 v 08:00 hod, ukončení příjmu 31. srpna 2024 v 23:59:59 hod. 

Veškeré další informace k Programu jsou k dispozici na: https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_v/index.html

KotDot 2024_99x142 (1).pdf

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Hardt Jiří
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz