Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  • Aktuality
  • Naplnění kapacity ČOV Koloděje - vyhlášení stop-stavu
Aktualita

Naplnění kapacity ČOV Koloděje - vyhlášení stop-stavu

Jako pověřený správce vodohospodářské infrastruktury Vás informujeme, že došlo k naplnění kapacity čistírny odpadních vod Koloděje (dále ČOV), která slouží k čištění odpadních vod z území MČ Praha - Koloděje a lokality Stupice (38 RD obce Sibřina).

Projektová kapacita ČOV činí 2.000 ekvivalentních obyvatel (dále EO, 1 EO = 1 obyvatel). Ke dni 30.6.2020 bylo v MČ Praha - Koloděje dle ČSÚ evidováno 1.603 trvale bydlících obyvatel. Pro lokalitu Stupice je rezervována kapacita 150 EO. K tomu evidujeme v Kolodějích projekty nové výstavby pro 145 EO a dále pozemky, které byly zasíťované v předchozích letech pro individuální výstavbu rodinných domů pro 173 EO. V tuto chvíli je tak projektová kapacita ČOV naplněna.

K ověření skutečné kapacity čistírny zadala Pražská vodohospodářská společnost a.s. přepočet její maximální kapacity na základě aktuálního provozního zatížení, ze kterého vyplynulo, že kapacita ČOV je o 170 EO nižší než projektovaná kapacita (1.830 EO). Důvodem je zejména nedostatečně dimenzovaný separační stupeň ČOV. V tuto chvíli je tak kapacita ČOV pro nové záměry vyčerpána. Pro účely rozšíření (zkapacitnění) ČOV Koloděje již byly zahájeny práce na studii proveditelnosti.

Vzhledem k tomu, že stávající čistírna již nemá pro další stavební záměry dostatečnou kapacitu, PVS vyhlašuje stop stav na povolování nových projektů, u kterých je navyšována stávající kapacita připojených ekvivalentních obyvatel.

Nadále budou povolovány pouze projekty, u nichž není navyšována produkce odpadních vod, abychom byli schopni zajistit čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou a v konečném důsledku předešli negativním dopadům na životní prostředí.

Souhlasná stanoviska budeme moci vydávat po nabytí právní moci územního rozhodnutí na zkapacitnění PČOV Koloděje. Napojení předmětné stavby na kanalizaci bude možné až po navýšení kapacity PČOV Koloděje a jejím uvedení do zkušebního provozu. Tuto stavbu zajišťuje PVS.

Zdrojem je Pražská vodohospodářská společnost a.s.

pvs.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kupr Jan
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz