Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  • Aktuality
  • Nakládaní s komunálním odpadem pro podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby
Aktualita

Nakládaní s komunálním odpadem pro podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby

V reakci na časté dotazy, jakým způsobem mají podnikající fyzické a právnické osoby likvidovat komunální odpad jsme připravili krátký informační článek, jak s tímto odpadem nakládat. 

Komunální odpad..png

Na rozdíl od fyzických osob, které mohou uzavřít smlouvu pouze s tou společností, která na daném území Prahy působí – u nás jsou to Pražské Služby a. s. – právnická nebo podnikající fyzická osoba si může vybrat jakoukoliv firmu zabývající se svozem a likvidací odpadu.

Je důležité si uvědomit, že pod komunální odpad nespadá jenom směsný odpad ale také oddělené složky tříděného odpadu, tedy papír, plasty, obaly tetrapak a sklo a pokud vám tyto odpady při provozu podnikatelské činnosti vznikají, je nutné tyto třídit do oddělených nádob, které bude na základě smlouvy taktéž vyvážet oprávněná firma.

Dříve byla možnost zapojení do systému obce, kdy mohli podnikatelé uzavřít smlouvu se společností působící na území obce a odpad odkládat do nádob na stanovištích na tříděný odpad, toto už bohužel není možné a do systému nakládání s odpadem se lze zapojit pouze přistavením samostatných nádob. Pokud byste měli zájem o zapojení do systému obce na následujícím odkazu najdete aktuální ceník: http://portalzp.praha.eu/public/36/df/74/2349653_726870_Metodika_zivnost_22_11_2016.pdf

Na Praze 21 se lze do tohoto systému zapojit pouze se společností Pražské Služby a. s., kontakty na jednotlivé provozovny najdete na adrese https://www.psas.cz/index.cfm/kontakty/nase-provozy-a-provozovny/

Pokud na jedné adrese má provozovnu více podnikatelských subjektů, mohou tito prostřednictvím majitele nemovitosti smluvně zajistit přistavení nádob, které budou používat společně, ale upozorňujeme, že tím podnikateli neodpadá povinnost vést průběžnou evidenci odpadů a v případě, že vám vznikne ohlašovací povinnost, tj. více než 100 kg nebezpečných odpadů a/nebo 100 tun ostatních odpadů je povinen uvést v ročním hlášení i tyto tříděné odpady. V případě, že se zabýváte prodejem a máte možnost obaly nebo palety vrátit obchodnímu partnerovi v rámci zpětného odběru, povinnost na třídění odpadu se na vás nevztahuje, avšak stále máte povinnost zajistit si likvidaci směsného komunálního odpadu.

V případě dotazů kontaktujte pana Martina Švejnohu z Odboru životního prostředí a dopravy, tel. 281012943.


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Švejnoha Martin
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz