Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Odbor

Kancelář starosty

Kontakty:

Náplň činnosti:

Pracovnice v rámci svého pracovního poměru u ÚMČ Praha 21 dále vykonává následující činnosti:

 • Zakládá, organizuje a shromažďuje materiály pro konání Zastupitelstva MČ Praha 21, odpovídá za distribuci materiálů zastupitelům, pořizuje zápis  z jednání zastupitelstva, upravuje výsledné materiály  do konečného zápisu , tvoří soubor Usnesení zastupitelstva  a předkládá je k podpisu ověřovatelům   podle Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21.
 • Zakládá, organizuje a shromažďuje materiály pro konání Rady MČ Praha 21, odpovídá za distribuci materiálů radním, pořizuje zápis  z jednání rady, upravuje výsledné materiály  do konečného zápisu , tvoří soubor Usnesení rady  a předkládá je k podpisu ověřovatelům   podle Jednacího řádu Rady MČ Praha 21.
 • Přijímá veškeré materiály určené na Úřední desku MČ Praha 21, eviduje je, vyvěšuje jak in natura, tak i v elektronické podobě, odpovídá za dodržování termínů pro vyvěšení , snímá je, potvrzuje vyvěšení a odesílá je zpět předkládajícím subjektům.
 • Přijímá stížnosti podané písemně i elektronicky, eviduje je, předává k vyřešení příslušným pracovníkům ÚMČ Praha 21, kontroluje jejich vyřízení a odesílá odpovědi stěžovatelům.
 • Přijímá žádosti o informace podle zák. 106/1999 Sb. podané písemně i elektronicky, eviduje je, předává k vyřešení příslušným pracovníkům ÚMČ Praha 21, kontroluje jejich vyřízení a odesílá odpovědi tazatelům.
 • Na základě příkazu starosty nebo tajemníka zpracovává potřebnou korespondenci, mimo korespondence běžné.
 • Eviduje a rozděluje poštu příslušnou kanceláři starosty a tajemníka.
 • Organizuje a sjednává návštěvy starosty MČ Praha 21.
 • Zajišťuje objednávání a rozdělování kancelářských potřeb pro potřeby ÚMČ Praha 21.
 • Kancelář starosty zpracovává administrativu spojenou s výkonem funkce starosty. Zpracovává zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva. Vede registr stížností a předává je k řešení. Zajišťuje zpracovávání informací podle zák. 106/1999 Sb. Vede úřední desku.
 • Podatelna přijímá a odesílá poštovní zásilky, eviduje je v elektronické podobě. Přijímá a odesílá datové schránky. Poskytuje in formace návštěvníkům úřadu. Vede kalendář MČ v elektronické podobě.
 • Interní audit provádí kontroly všech činností úřadu, včetně příspěvkových organizací zřizovaných MČ, na základě ročního plánu schvalovaného starostou MČ. Z jednotlivých kontrol předkládá starostovi zprávy na jejichž základě starosta nařizuje nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům.

Související témata: Úřad městské části


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Šimková Iva
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
e-mail: podatelna@praha21.cz
el. podatelna: posta@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz