Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Rada Městské části Praha 21

Kontakty:

Kompetence

  • Zabezpečuje hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu,
  • rozhoduje o veřejných zakázkách s cenou plnění vyšší než 5 procent celkové výše příjmů v rozpočtu městské části,
  • na návrh tajemníka úřadu městské části zřizuje a ruší odbory úřadu městské části a schvaluje organizační řád úřadu městské části,
  • na návrh tajemníka úřadu jmenuje a odvolává vedoucí odborů úřadu městské části a stanovuje jejich odměny podle zvláštních právních předpisů,
  • stanovuje celkový počet zaměstnanců městské části zařazených do úřadu městské části a do zařízení městské části bez právní subjektivity,
  • prohlašuje náhradníka za člena zastupitelstva městské části na uprázdněný mandát,
  • projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva městské části, komisemi rady městské části,
  • plní vůči školkám a škole úkoly zřizovatele podle zvláštních právních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu městské části,
  • Rozhoduje v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti svěřené městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu městské části nebo pokud si je zastupitelstvo městské části nevyhradí.
  • rozhoduje v oblasti přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

 

 


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kartousová Dana
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz