Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Bioodpad

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy. V současné době máme v Praze několik variant, jak můžeme využít odpad ze zahrad a tím i zlepšit životní prostředí.

Společnost Pražské služby, a. s., nabízí občanům a dalším původcům odpadu službu sběru a svozu bioodpadu ze zahrad, údržby zeleně, domácností a květinářství.Službu svozu bioodpadu nabízí ve dvou variantách:

 • Sezónní svoz bioodpadu

Sezónní svoz bioodpadu je určen především pro zahrádkáře a pro majitele zahrad. Období pro sezónní svoz je pouze 8 měsíců, a to od 1. 4.  do 30. 11. daného roku.

Svoz bioodpadu 1x za 14 dní od 1.4. do 30.11
Cena za 120l kompostejner: 899 Kč s DPH Cena za 240l kompostejner: 1439 Kč s DPH

 • Celoroční svoz bioodpadu

Celoroční svoz bioodpadu je určen především pro květinářství a domácnosti, kde produkují bioodpad po celý rok.

Svoz bioodpadu 1x za 14 dní po celý rok
Cena za 120l kompostejner: 1346 Kč s DPH Cena za 240l kompostejner: 1872 Kč s DPH

Smlouva na odvoz bioodpadu se uzavírá s firmou Pražské služby a.s. a to následujícími způsoby:

 • elektronicky na webových stránkách svozové firmy www.psas.cz
 • vyplněním a odesláním letáku, který získáte na Vašem městském úřadě.
 • osobně v Zákaznických centrech společnosti Pražské služby, a. s.
 • telefonicky - Call centrum 284 091 888

Po uzavření smlouvy se svozovou společností Vám bude zdarma přistavena nádoba na bioodpad, do které můžete vložit:

Do bioodpadu patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky,kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Do bioodpadu nepatří: zbytky jídel (tzv.gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

VÝVOZ BIOODPADU VE SPRÁVNÍM OBVODU PRAHY 21 PROBÍHÁ TAKTO:

 • ÚJEZD NAD LESY       /1 x za 14 dní, lichý týden, pátek/ 
 • BĚCHOVICE              /1 x za 14 dní, lichý týden, pátek/
 • KLÁNOVICE              /1 x za 14 dní, lichý týden, pondělí/
 • KOLODĚJE                /1 x za 14 dní, sudý týden, pondělí/

V případě nějakých dotazů, či problémů s vývozem kontaktujte prosím call centrum firmy Pražských služeb 284 091 888.

Již od roku 2002 jsme pro vás, občany, začali přistavovat velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad a současně jsme při akci prováděli štěpkování větví. Každoročně se nám podařilo odvést několik tun bioodpadu z Újezda nad Lesy. Od roku 2009 dostáváme přidělené  kontejnery od Magistrátu hl. m. Prahy, kdy máme omezené přistavení a to jen po dobu třech hodin, proto přistavení VOK probíhá jen od 9:00 do 12:00 hod.

PODZIM ROKU 2020

termíny přistavení 

stanoviště  doba přistavení

 NEDĚLE

11. říjen 2020 

 

 NEDĚLE

22. listopad 2020

 

ulice Toušická - u spořitelny

 

 od 9:00 do 12:00 hod

 

 

ulice Rohožnická - na parkovišti u samoobsluhy Albert

na rohu ulic Valdovská x Hrádková

na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská -  u parku na Blatově

na rohu ulic Pilovská x Čenovická
na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
 
  
 
 

CO MŮŽETE DO KONTEJNERU NA BIOODPAD ODLOŽIT 

ROZHODNĚ ANO ROZHODNĚ NE
VEŠKERÝ ROSTLINNÝ ODPAD ZE ZAHRADY   OSTATNÍ DRUHY ODPADU                          
 
Upozorňujeme Vás, že kontejnery jsou určeny pouze na rostlinný odpad, proto je nutné igelitové  pytle vysypávat. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena pokuta. Dále upozorňujeme, že pracovníci životního prostředí budou provádět u jednotlivých kontejnerů kontroly. Každý si musí svůj odpad do kontejneru odložit sám.
 
V případě nějakých dotazů kontaktuje Odbor životního prostředí a dopravy na tel: 281 012 943 - M. Švejnoha

Sběrný dvůr v Běchovicích, kam mohou fyzické osoby s trvalým bydlištěm v Praze zdarma odevzdat rostlinný odpad v jakémkoliv množství.

Sběrný dvůr najdete v ulici Podnikatelská před areálem výzkumných ústavů, viz mapa, tel. 602 202 191

V DOBĚ LETNÍHO ČASU PONDĚLÍ AŽ PÁTEK od 8:30 do 18:00 hod
  SOBOTA od 8:30 do 15:00 hod
V DOBĚ ZIMNÍHO ČASU

PONDĚLÍ AŽ PÁTEK

od 8:30 do 17:00 hod 
   SOBOTA od 8:30 do 15:00 hod

 

Kompostárna biologického odpadu sídlí na adrese Dřevčická ul., parc. č. 803/25, Praha 10 - Malešice /na rohu ulic Černokostelecká x Dřevčická
Kompostárna je určena:
 • pro obyvatele hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt na území města bezplatně
 • pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání za úplatu
 • pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které zajišťují údržbu veřejné zeleně pro hl. m. Prahu nebo pro městské části hl. m. Prahy a pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které provozují sběrné dvory hl. m. Prahy nebo městských částí za úplatu sníženou oproti základnímu ceníku.

PROVOZNÍ DOBA

V DOBĚ LETNÍHO ČASU PONDĚLÍ AŽ PÁTEK od 7:00 do 18:00 hod
  SOBOTA od 7:00 do 15:00 hod
V DOBĚ ZIMNÍHO ČASU

PONDĚLÍ AŽ PÁTEK

od 7:00 do 17:00 hod 
   SOBOTA od 7:00 do 15:00 hod

Zásady pro ukládání bioodpadu pro občany hl. m. Prahy

 • Podmínkou pro ukládání bioodpadu občany zdarma je předložení platného občanského průkazu s vyznačením trvalého bydliště v Praze. Občan ukládající bioodpad musí být osobně přítomen.
 • Limit na jednu ukládající osobu je 250 kg měsíčně.
 • Doprava bioodpadu občany na zařízení je povolena pouze motorovými vozidly o hmotnosti do 3,5 t (s přívěsnými vozíky).
 • Občané přivážející bioodpad jsou povinni řídit se pokyny obsluhy zejména z hlediska dodržování zásad bezpečnosti práce a organizace ukládání bioodpadu. Pokud dojde k porušení této povinnosti, bude bioodpad přijat pouze za úhradu. 

Ukládání bioodpadu občany Prahy nad limitovaných 250 kg měsíčně je možné pouze za úhradu. Ceník je k nahlédnutí v kanceláři zařízení. Na kompostárně je možné zakoupit výrobky jako je kompost, rašelina, kůra, směsi, substráty, apod.

Související témata: Odpadové hospodářství


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Švejnoha Martin
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz