Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Matrika úmrtí

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Matrika úmrtí
04. Základní informace k životní situaci

Příslušný k zápisu úmrtí do matriční knihy je matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněné osoby dle ust. § 25 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Po obdržení oznámení o úmrtí se rodina obrátí na pohřební službu a objedná pohřeb. Úmrtní list vystaví úřad pověřený vedením matrik, v jehož matričním obvodu osoba zemřela.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
08. Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušném ÚMČ, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • OP
  •  rodný list (v případě, že se jedná o dítě do 15 let, které nemělo vydán OP)
  •  oddací list (pokud zemřelá osoba má žijícího manžela a nemá ho zapsaného v OP) a rodné číslo tohoto manžela
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  • duplikát úmrtního listu: 100,- Kč (správní poplatek se vybírá v hotovosti při vydání duplikátu)
  • nahlédnutí do matriční knihy nebo do sbírky listin: 20,- (za každou matriční událost) 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od obdržení Listu o prohlídce mrtvého od lékaře či zdravotnického zařízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Při úmrtí občana ČR v cizině a žádosti o zapsání tohoto úmrtí do zvláštní matriky v Brně je nutná konzultace o potřebných dokladech s pracovnicemi matriky úmrtí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
21. Nejčastější dotazy
22. Další informace

Vaše dotazy zodpovíme přímo na matrice.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

matrika, Odbor občansko správní

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor občansko správní
26. Kontaktní osoba
Orlíková Martina
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31. březen 2011
28. Popis byl naposledy aktualizován
31. březen 2011
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

V důsledku vládního krizového opatření omezuje ÚMČ Praha 21 od 12. 10. 2020 do odvolání provoz. Stanovuje úřední dny pro veřejnost pouze na pondělí a na středu na 5 hodin/denně. Od pondělí 30.11. 2020 rozšiřujeme úřední hodiny pro Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (vchod budova B).

Matrika v případě svatby omezený provoz