Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Kolaudace studny

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Povolení k užívání stavby, kolaudace
04. Základní informace k životní situaci

Dokončenou stavbu lze užívat na základě: 

 

1)     oznámení stavebnímu úřadu podle § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

 

2)     nebo kolaudačního souhlasu podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

 

3)     kolaudačního rozhodnutí u stavby povolené podle zákona č.  50/1976 Sb. (jedná se o stavby povolené podle tohoto předpisu).

 

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, kdo hodlá stavbu užívat.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předpokladem je, že dotčený pozemek se nachází na katastrálním území Běchovic, Klánovic, Kolodějí nebo Újezdu nad Lesy. 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podat žádost včetně příslušnýžch doplňujících dokladů (viz. Formuláře žádostí - bod 11.) na vodoprávní úřad, odbor životního prostředí a dopravy.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 21, Staroklánovická 260 - vodoprávní úřad, odbor životního prostředí a dopravy.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Před podáním žádosti vydání souhlasu s užíváním nebo kolaudačního souhlasu je třeba zajistit:

- provedení vyhodnocení a zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy, např. revize elektro,

- dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, 

-  stanoviska dotčených orgánů,

- v případě zastupování plná moc žadatele,

- údaje pro vodoprávní evidenci dle vyhl. č. 414/2013 Sb.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 • KolaudacePriloha_14.rtf

  KolaudacePriloha_14.rtf

  Poslední změna: 04. 8. 2014, 16:35:50, velikost: 122.01 KB

 • KolaudaceStaréPriloha_10.rtf

  KolaudaceStaréPriloha_10.rtf

  Poslední změna: 04. 8. 2014, 16:35:50, velikost: 105.02 KB

 • OznámeníUžíváníVDpriloha_15.rtf

  OznámeníUžíváníVDpriloha_15.rtf

  Poslední změna: 04. 8. 2014, 16:35:50, velikost: 96.27 KB
 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Bez poplatku.

  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 30 dnů ode dne oznámení může být užívání stavby zakázáno.

  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Závisí na povaze a rozsahu žádosti.

  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  16. Elektronická služba, kterou lze využít

  http://www.mze.cz (sekce vodního hospodářství)

  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

  18. Jaké jsou související předpisy

  - vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby (Praha má samostatnou vyhlášku)

  - vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech

  - vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

  - vyhl.č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

  - vyhl č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

  - vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

  - vyhláška MZE ČR č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  - proti sdělení k oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby se nelze odvolat - proti kolaudačnímu souhlasu se nelze odvolat. - odvolání lze podat pouze proti zákazu stavbu užívat, odvolání nemá odkladný účinek. 

  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Skutkové podstaty jednotlivých přestupků a správních deliktů včetně pokut za ně upravuje § 178 – 183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, rozmezí pokut jak pro fyzické osoby, právnické nebo podnikající fyzické osoby jsou upraveny podle jednotlivých skutkových podstat.

  21. Nejčastější dotazy
  22. Další informace

  Odbor životního prostředí a dopravy - vodoprávní úřad, kanc.č. 7, I.patro.

  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor stavební úřad
  26. Kontaktní osoba
  Gurovičová Jana
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  10. duben 2015
  28. Popis byl naposledy aktualizován
  10. duben 2015
  29. Datum konce platnosti popisu
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz