Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

 • Aktuality
 • Informace k průběhu realizace projektu "eÚjezd"
Aktualita

Informace k průběhu realizace projektu "eÚjezd"

Projekt má za cíl zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb veřejnosti (eGovernment) s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k informacím a veřejným službám. Prostřednictvím sítě internetu zefektivnit tok informací (obousměrná komunikace mezi úřadem a veřejností) a zvýšit nabídku kvalitních a pro občana přímo relevantních informací. Přínosné pro občany je vytvoření možnosti jednoduše upozorňovat na věci, které vyžadují pozornost MČ Praha 21 (např. černé skládky, špatně provedené práce dodavateli MČ, atd.). Cílem je i zprůhlednění práce volených orgánů i úřadu, umožnit podílet se na rozhodování o věcech veřejných na místní úrovni, zajistit přístupu k elektronickým službám i pro občany, kteří nemají možnost přístupu na internet a zpřehlednit informace zveřejňované na úřední desce.

 

OPPK.JPG

Průběh realizace:

Začátek realizace projektu: 1.12.2013

Konec realizace: 30.9.2015

V průběhu roku 2014 byly realizovány tři veřejné zakázky, ale vzhledem ke komplexnosti zakázky a velice omezenému rozpočtu se nepodařilo najít dodavatele. Následně bylo přepracováno zadání veřejné zakázky tak, aby bylo zadání zjednodušeno a zároveň byly splněny všechny cíle projektu. Po schválení všech změn řídícím orgánem dotace, byly na jaře roku 2015 vyhlášeny dvě veřejné zakázky „Mobilní aplikace a elektronizace agend úřadu MČ Praha 21“ a „Interaktivní úřední desky, informační kiosky a mobilní zařízení“. Vítězem první uvedené zakázky se stala společnost YOUR SYSTEM, spol.s r.o., druhou zakázku realizuje společnost BSS Praha s.r.o.

V současné době jsou již obě části zakázky téměř dokončeny a všechny dodávané technologii jsou již ve fázi testování, které bude probíhat do konce září 2015. 

Mezi nově pořízené technologie patří:

 • Interaktivní úřední desky – 2 kusy interaktivních úředních desek, které jsou umístěné před budovou ÚMČ (Hulická ulice). Elektronické úřední desky plně nahradí stávající „papírové“ úřední desky.
 • Informační kiosky – 2 kusy informačních kiosků nabídnou přístup k internetu a dalším informacím MČ pomocí dotykových panelů. První kiosek je umístěn v přízemí budovy ÚMČ (naproti podatelně), druhý kiosek je umístěn v průchodu polyfunkčního domu „Level“ a bude přístupný 24 hodin denně. Oba kiosky jsou nyní ve fázi testování a implementace navigační stránky, plná funkcionalita bude zpřístupněna 1.10.2015.
 • Mobilní aplikace pro občany - aplikace si klade za cíl zjednodušit obyvatelům Prahy 21 přístup k důležitým informacím z radnice a k informacím o dění v Praze 21. Mobilní aplikace umožňuje mít relevantní informace přehledně a vždy k dispozici na chytrém telefonu (Android, iOS, Windows Phone). Řešení přináší občanům tyto výhody:
  • Jednoduchý a okamžitý přístup k důležitým informacím a telefonním číslům radnice (např. úřední desky, otevírací doby).
  • Zvýšení efektivity veřejné správy a veřejných služeb pro občany (e-Government)
  • Zefektivnění toku informací (obousměrná komunikace mezi úřadem a veřejností)
  • Vytvoření možnosti pro občany jednoduše upozorňovat na věci, které vyžadují pozornost MČ (např. černé skládky, špatně provedené práce dodavateli MČ, atd.)
  • Zprůhlednění práce volených orgánů i úřadu
  • Zvýšení informovanosti o událostech v MČ
 • Systém pro řízení jednání zastupitelstva - mobilní aplikace a webová aplikace pro řízení průběhu jednání. Součástí dodávky je aplikace pro zastupitele a organizátory jednání, tablety pro zastupitele a webové kamery pro zkvalitní videopřenosů z jednání. Zastupitelé budou hlasovat prostřednictvím tabletu, kde budou mít zároveň k dispozici potřebné podkladové materiály k jednání. Cílem je změnit systém projednávání na ZMČ a
  • Projednávat materiály předané zastupitelům v elektronické podobě
  • Vybavit zastupitele tablety, hlasovat online a provádět archivaci výsledků hlasování
  • Zpřístupnění všech relevantních informací občanům

Podrobné informace k jednotlivým nově pořízeným technologiím budou průběžně zveřejněny na webových stránkách MČ a distribuovány prostřednictvím letáků, kde občané najdou podrobné informace, jak nové služby využívat.

Související témata: Evropská unie Open data Úřad městské části


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Ponicová Lucie
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz