Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání rady 16.2.2016

V oblasti dopravy rada odsouhlasila zahájení rekonstrukce plynového řadu v ulici Staroújezdské. Bude se jednat celkem o 8 etap a předpokládaný termín zahájení byl stanoven na 15. březen. Ve věci budování plánované autobusové zastávky u Penny marketu rada z důvodu nesouhlasu občanů s umístněním zastávky (směr z Běchovic) a průtahům v územním řízení rozhodla na doporučení Dopravní komise o rozdělení řízení na dvě samostatné části. Zastávka směrem do Běchovic + přechod u restaurace Coral bude pokračovat samostatným řízením podle původního plánu a protilehlá zastávka bude z důvodu nesouhlasu sousedících občanů s umístěním posunuta blíže k restauraci. Pro tuto část pak rozhodla o poptávkovém řízení na dodavatele části projektu. Posunutí zastávky umožňuje dohledání majitele přilehlé části komunikace a možnost jednat o novém umístění na jeho pozemcích.

Rada dále projednala řadu organizačních změn týkajících se úřadu. Na návrh tajemníka zrušila pozici referenta grantové podpory a MA21 a obnovila k 1.4.2016 Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 v jeho původní podobě, který platil až do února loňského roku. Dále prodloužila smlouvu na úklidové práce úřadu s firmou Petra Ženíška v původním rozsahu i ceně, přijala tři rozpočtová opatření v sociální oblasti v celkové výši 198,5 tis. Kč.

V oblasti kultury rada vzala na vědomí informace z Komise volnočasových aktivit, souhlasila s finanční podporou 50 tis. Kč ve prospěch Veselého Újezda, partnera městské části pro pořádání Čarodejnic, odsouhlasila újezdským skautům snížený pronájem polyfunkčního domu pro pořádání plesu a smluvně zajistila sloup veřejného osvětlení pro osazení navigační cedule do Újezdského muzea.

V oblasti týkající se majetku rada schválila smlouvu o zřízení služebnosti (břemene) pro Pražskou plynárenskou ve výši 193 tis. Kč a schválila darovací smlouvu společnosti AGIMM, čímž převzala do svého majetku část komunikace v ulici Domanovická. Dále odsouhlasila smlouvu se společností Consultum s.r.o., předmětem které je zajištění zápisu změn v budově Živonínská 1629 do katastru nemovitostí (resty z roku 2005).

Z Komise sociální politiky a zdravotnictví a Komise volnočasových aktivit odchází zastupitel Kopecký, Dopravní komise má dva nové členy v osobách pana Roušala a pana Kňákala.

Pavel Roušar, místostarosta

Související témata: Samospráva


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Roušar Pavel
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz