Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání rady 1.3.2016

     Rada projednávala 23 bodů, celkem 299 stránek podkladů. Vzala na vědomí rezignaci pana Daniela Váni na funkci zástupce velitele výjezdové jednotky SDH Újezd nad Lesy, dále zápis z jednání správní rady fondu zaměstnavatele, zápisy Komise územního rozvoje, Komise volnočasových aktivit a Likvidační komise. U zápisu Likvidační komise konstatovala, že nebyly k projednání svoláni všichni řádní členové komise, chybu, kterou napříště již nebude tolerovat (situace neměla vliv na výsledné hlasování). Rada schválila vítěze výběrového řízení na opravu komunikací a pověřila starostku podepsáním příslušných smluv. Pověřila paní Lenku Drdlovou vedením odboru občansko správního z důvodu odchodu paní Vodové do důchodu, vypsala veřejnou výzvu na šéfredaktora Újezdského zpravodaje. Schválila dělení pozemku v Hulické ulici, podpořila nesouhlasné stanovisko Komise územního rozvoje k výstavbě bytového domu v Bělušické ulici. Rozhodla o podání žaloby proti neoprávněnému užívání pozemků společností Ideal Lux, nacházející se ve shodné ulici. V této záležitosti městská část dlouhodobě usiluje o finanční vyrovnání po rozhodnutí katastrálního úřadu, že část pozemků v areálu Ideal Lux je v majetku městské části.
     Rada byla informována o nařízeném soudním jednání (23. 5. 2016) se společnosti SPIRIT FINANCE, a.s o zaplacení 62 mil. Kč za neudělení souhlasu MČ k uložení inženýrských sítí v ulici Druhanická, schválila podepsání dodatku s dodavatelem výstavby přístavby školy v Polesné ulici z důvodu navýšení částky na výstavbu o 302 tis. Kč z důvodu špatné únosnosti základových zemin během založení stavby. Rada povolila svým zřízeným organizacím (školkám) výjimku pro maximální počet dětí ve třídách z důvodu doposud nepostačujících kapacit mateřských škol. Vzala na vědomí podklady pro zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 - 2020 a odklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hlavního města Prahy za školní rok 2014/2015. Schválila zadávací podmínky pro výběrové řízení na sekání trávy na pozemcích v městské části. Schválila mimořádnou odměnu ředitelce školy paní Mgr. et Bc. Aleně Sochůrkové a revokovala usnesení o finanční podpoře Školnímu pedagogickému pracovišti z důvodu loňského zajištění finančních prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy. Následná diskuse radních k tomuto bodu vyústila v konstatování, že je rada připravena finančně pomoci s náklady na mzdy v případě výpadku magistrátní finanční podpory v letošním roce.
místostarosta Pavel Roušar


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kartousová Dana
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz