Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Uzavření sňatku

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Uzavření sňatku
04. Základní informace k životní situaci

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Snoubenci podají žádost na matričním úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. V případě uzavření sňatku církevní formou je příslušný matriční úřad, do jehož správního obvodu patří kostel nebo obřadní místnost státem uznané církve.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Snoubenci se dostaví osobně na příslušném matričním úřadu ( matrika manželství )

08. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 21, Odbor občansko správní, matrika

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 •  platný OP
 •  nebo platý pas / v tomto případě žadatel předloží  doklad o stavu a trvalém pobytu, které mu vydá oddělení evidence obyvatel příslušného matričního úřadu dle místa      trvalého pobytu
 •  rodné listy snoubenců
 •  rozvodový list s nabytím právní moci, pokud je snoubenec rozvedený
 • úmrtní list, pokud je snoubenec vdovec
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 •  uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR:  3.000,- Kč
 •  uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR:  2.000,- Kč
 •  vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost: 1.000,- Kč
 •  vydání vysvědčení o právní způsobilostik uzavření manželství v cizině nebo s cizincem :  500,- Kč
 •  duplikát oddacího listu: 100,- Kč
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od podání žádosti - u rozhodnutí.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení  a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání dle zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, v platném znění, proti rozhodnutí ÚMČ Praha 21 se podává k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím našeho úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
21. Nejčastější dotazy
22. Další informace
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Matrika, Odbor občansko správní ÚMČ Praha 21

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor občansko správní
26. Kontaktní osoba
Orlíková Martina
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. leden 2015
28. Popis byl naposledy aktualizován
20. květen 2015
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz