Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Manželství

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Manželství
04. Základní informace k životní situaci

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Snoubenci podají žádost na matričním úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. V případě uzavření sňatku církevní formou je příslušný matriční úřad, do jehož správního obvodu patří kostel nebo obřadní místnost státem uznané církve.

Úředním obřadním místem pro uzavírání manželství ve správním obvodu matričního úřadu ÚMČ Praha 21 je obřadní síň v budově Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Snoubenci se dostaví osobně na příslušném matričním úřadu ( matrika manželství )

08. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 21, Odbor občansko správní, matrika

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občané České republiky předkládají tyto doklady:

 • platný OP
 • nebo platý pas / v tomto případě žadatel předloží  doklad o stavu a trvalém pobytu, které mu vydá oddělení evidence obyvatel příslušného matričního úřadu dle místa trvalého pobytu
 • rodné listy snoubenců
 • rozvodový list s nabytím právní moci, pokud je snoubenec rozvedený
 • úmrtní list, pokud je snoubenec vdovec
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • Uzavření   manželství   mezi   snoubenci nebo   vstup   do   registrovaného partnerství   osobami,   nemají-li   trvalý pobyt   na   území   České   republiky:  3000,- K
 • Uzavření   manželství   mezi   snoubenci  nebo   vstup   do   registrovaného partnerství   osobami,   z   nichž   pouze   jeden má   trvalý   pobyt   na   území   České   republiky:   2000,- Kč
 • Vydání   povolení   uzavřít   manželství   mimo stanovenou   dobu   nebo   mimo   úředně   určenou místnost:  1000,- Kč

Rada MČ Praha 21 usnesením č. RMČ15/0252/19 ze dne 21.5.2019 nově stanovila místo a dobu oddávání:

 • úředním obřadním místem pro uzavírání manželství ve správním obvodu matričního úřadu ÚMČ Praha 21 je obřadní síň v budově Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy.
 • pro svatební obřady konané v obřadní síni ÚMČ Praha 21, s účinností ode dne 1. 6. 2019 tyto dny a doby:
  • čtvrtek a pátek v době od 10.00 hod. do 13.00 hod.
  • každá třetí sobota v měsíci v době od 10.00 hod. do 12.00 hod s tím, že pokud na určenou sobotu připadne den pracovního klidu, stanovuje se jako den pro uzavírání manželství nejbližší následující sobota, na kterou den pracovního klidu nepřipadá.

Za povolení uzavřít manželství mimo stanovené oddávací dny, mimo stanovenou dobu a mimo stanovenou obřadní místnost, bude vybírán správní poplatek v souladu se zák. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn, položka 12

 • Vydání   vysvědčení   o   právní způsobilosti   k   uzavření   manželství nebo  vysvědčení   o   právní   způsobilosti ke   vstupu   do   registrovaného   partnerství v   cizině   nebo   s cizincem: 500,-          
 • Vydání duplikátu oddacího listu: 100,- Kč

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od podání žádosti - u rozhodnutí.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení  a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání dle zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, v platném znění, proti rozhodnutí ÚMČ Praha 21 se podává k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím našeho úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
21. Nejčastější dotazy
22. Další informace
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Matrika, Odbor občansko správní ÚMČ Praha 21

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor občansko správní
26. Kontaktní osoba
Orlíková Martina
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. leden 2015
28. Popis byl naposledy aktualizován
20. květen 2015
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz