Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Žádost o územně plánovací informaci

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o územně plánovací informaci
04. Základní informace k životní situaci

Na základě žádosti žadatele stavební úřad poskytuje v rámci své působnosti jako předběžnou informaci územně plánovací informaci o
a) podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.
b) podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.
c) podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

- fyzická osoba
- fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností
- právnická osoba
příp. zplnomocněný zástupce těchto osob

 

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Postup pro řešení územně plánovací informace je stanoven zákonem č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) §21.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 

Podáním písemné žádosti u MČ Praha 21

 

08. Na které instituci životní situaci řešit

 

 MČ Praha 21, odbor stavební

 

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o územně plánovací informaci není stanovena vyhláškou - píše se volnou formou. K žádosti se doplňují doklady nebo výkresy určující záměr informace.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o územně plánovací informaci není stanovena vyhláškou - píše se volnou formou.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky za vydání územně plánovací informace nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení se řídí zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů § 71,
tj. v jednoduché věci vyřizuje úřad bezodkladně. Jinak musí být žádost vyřízení do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

 V případě nejasností bude žadatel vyzván k doplnění žádosti.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 

Žádost o vydání územně plánovací informace je možno podat elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou, vč. případných příloh žádosti.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Postupuje se podle zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

 

18. Jaké jsou související předpisy

- zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Územně plánovací informace není správním rozhodnutím, řádné opravné prostředky nejsou přípustné. Opatření je možno přezkoumat dle § 156 správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Jedná se o sdělení - územně plánovací informaci, v souvislosti se sdělením žadateli nehrozí žádná sankce.

21. Nejčastější dotazy

 

Dotazy se liší v závislosti na typu informace. Dotazy Vám zodpoví referenti stavebního úřadu.

 

22. Další informace

 

MČ Praha 21, stavební odbor

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 

 Informace k novému stavebnímu zákonu lze najít na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz)

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor stavební úřad
26. Kontaktní osoba
Kupr Jan
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
13. květen 2015
28. Popis byl naposledy aktualizován
13. květen 2015
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz