Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů
04. Základní informace k životní situaci

Dle ust. § 40 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění jsou při přepravě nebezpečného odpadu jsou odesílatel a příjemce odpadu povinni vést evidenci přepravy odpadu. Evidence se vede v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54). Evidence se nevede při vnitropodnikové přepravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny. 

Před zahájením přepravy nebezpečného odpadu jsou odesílatel a příjemce odpadu povinni vyplnit v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54) evidenční list. Odesílatel je povinen zkontrolovat, zda zadané údaje odpovídají skutečnému druhu a množství odpadu, který bude přepravován, a k zásilce nebezpečného odpadu přiložit evidenční list opatřený podpisem. V případě, že přeprava nebude v zadaném termínu zahájena, je odesílatel odpadu povinen nejpozději do 24 hodin od termínu přepravy zrušit vyplněný evidenční list přepravy nebezpečného odpadu v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ISPOP

Odesílatel si ponechá evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů, dále jen ELPNO, č. 1 a ELPNO Č. 2 odešle na úřad obce s rozšířenou působností, v případě Prahy 21 jsou všichni původci nebezpečných odpadů z katastrálního území Klánovic, Koloděj, Běchovic a Újezda nad Lesy povinni odesílat na ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260. Odesílatelem je i právnická nebo fyzická osoba, při jejíž činnosti nebezpečné odpady vznikají na území obce s rozšířenou působností, tam spadají např. činnosti stavebních firem, i když mají sídlo jinde. ElPNO č. 3 předá dopravci odpadů, který  ho potvrdí a předá příjemci.

Příjemce odpadů je povinen průpisem doplnit a zaslat obci s rozšířenou působností ELPNO č. 3 a současně potvrzený ELPNO č. 5 pošle odesílateli.

Odesílatel i příjemce jsou povinni ELPNO archivovat 5 let.

 

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Odesílatel(nejčastěji původce odpadu, ale i oprávněná osoba dle zákona o odpadech), příjemce odpadu, vyplní ELPNO č. 3, který předá příjemci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
08. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Odesílatel je povinen odeslat ELPNO č. 2 do 10 dnů od zahájení přepravy a příjemce ELPNO č. 3 do 10 dnů od přijetí odpadů obci s rozšířenou působností

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Přepravce odpadů - může jím být i původce

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.ispop.cz

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
21. Nejčastější dotazy
22. Další informace
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
463
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a dopravy
26. Kontaktní osoba
Švejnoha Martin
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
4. březen 2021
28. Popis byl naposledy aktualizován
4. březen 2021
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz