Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Slovo starosty

Slovo starosty - březen 2019

Milí sousedé,

s dalším číslem našeho Újezdského zpravo­daje přichází i mé úvodní slovo. Uplynul další měsíc, který přinesl mnoho změn a událostí nejen na radnici, ale i v Újezdě samém.

starosta - Milan Samec.jpg

Jedním ze zásadních momentů pro budoucí úspěšné vedení radnice bylo výběrové řízení na nového tajemníka úřadu. Rada MČ stano­vila kritéria pro výběr v souladu se svou představou dalšího rozvoje úřadu a jsem rád, že se nám podařilo společně vybrat kandidátku, jejíž vize nás oslovila. Nová tajemnice převezme úřad k 1. dubnu a v nejbližší době se Vám sama představí.

Tímto bych také rád poděkoval zastupujícímu panu tajemníkovi Ing. Josefu Roušalovi za nasazení a práci, kterou pro úřad v tomto mezidobí odvá­dí. Ing. Roušal se ve velmi krátké době dokázal zhostit náročných úkolů, které s sebou nová role nese.

Jistě jste si mnozí povšimli, že výběrová řízení byla vypsána i na někte­ré další klíčové pozice v rámci úřadu. Plníme tak jeden ze svých slibů, kterým je modernizace a zefektivnění jeho chodu. Naším cílem je, aby každý styk s úřadem byl pro Vás co nejvíce, jak se říká, na pohodu.

Plně se podařilo rozběhnout komunikaci vedení Úřadu MČ s občany. Mnoho z Vás již nyní čerpá aktuální informace z facebooku, který jsme vyhodnotili jako nejrychlejší způsob předání aktuálních informací o dě­ní v Újezdě. Zřízení profilu starosty MČ a oficiální diskuzní skupiny jsou jen dalšími ze splněných slibů, které jsme Vám dali. Mám radost, že již nyní to přináší převážně pozitivní ohlasy. Váš názor nás zajímá a nebo­jíme se ani negativních reakcí, které bereme jako podněty ke zlepšení.

Máme za sebou sněhovou nadílku, kterou Újezd dlouho nepamatuje. Mnozí si užívali náhlého přívalu sněhu a při procházkách po okolí ne­zapomněli posílat nádherné fotografie zimních krás. Jiní bědovali nad chodníky a ulicemi, které byly mnohdy zapadané a čekaly na vozidla údržby. Musím zde pochválit naše kluky z údržby, kteří okamžitě - spolu s najatou společností - vyjeli situaci řešit, a které jsem potkával při kon­trole aktuální sněhové situace v Újezdě.

Potěšilo mě i to, že někteří z Vás mě neváhali oslovit, na chvíli se se mnou zastavili a probrali jsme Vaše postřehy ze života u nás či některé náměty na zlepšení. Sněhovou situaci jsme následně zmonitorovali a pokusíme se na příští rok připravit i určitá opatření. Jedním z nich by mohla být pře­hledná mapa, kde bude barevně uvedeno, kdo má jakou ulici či chodník ve správě a je tedy zodpovědný za údržbu. Mnohdy se totiž stávalo, že vina za neuklizený sníh padala na naši hlavu neoprávněně. Současně zhodnotíme celkovou připravenost a práci firmy, kterou MČ na zimní údržbu najala a případně provedeme změnu i v této oblasti.

Jakmile nás zima opustí, objeví se tradiční následky v podobě děr a vý­molů. Budu velmi rád, pokud Vaše podněty směrované na úřad MČ bu­dou co nejpřesněji lokalizovat zjištěný problém a my se pokusíme v co nejkratším čase situaci vyhodnotit a napravit. Fotodokumentace místa jen urychlí celý proces. K podání podnětu lze využít i oficiální aplikaci pro mobilní zařízení, kterou naleznete na webových stránkách úřadu.

Blíží se nám jaro. Vše kolem nás se začne probouzet a slunce začne lá­kat ven do přírody. Dovolte mi tedy popřát Vám všem co nejpříjemnější prožití prvních jarních dní.

Pevné zdraví, sousedé.

Váš starosta Milan Samec


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kartousová Dana
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz