Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Slovo starosty

Slovo starostky - listopad 2017

karla.jakob.cechova.jpg

Listopadový úvodník začnu informací nejčerstvější, a tou je volební účast v parlamentních volbách. V Újezdě přišlo k volebním urnám 73 % obyvatel! To je dobrá zpráva, že většině našich občanů záleží na budoucnosti země, nemyslíte? Děkuji všem, kdo jste byli volit. V Újezdě se můžeme těšit nejen z veliké volební účasti, ale i ze zajímavých listopadových akcí, které nás čekají. Jejich seznam najdete v na str. 5, samozřejmě jste na všech srdečně vítáni. Ač je to k nevíře, blíží se adventní období: rozsvěcení vánočního stromu letos připadá na 3. prosince. S pořádáním této akce budou úřadu, škole a farníkům pomáhat poprvé naši dobrovolní hasiči. Adventní kalendář přinášíme na str. 7.

Co není až tak potěšující zprávou je to, že se do plánovaného termínu, tedy do 30. 10. 2017, nepodařilo do končit stavbu splaškové kanalizace na Starokolínské ulici a budeme muset pokračovat na jaře příštího roku. Proto prosím vás, kdo máte od Úřadu MČ Praha 21 povolenky k vjezdu do Újezda, nevyhazujte je, jejich platnost bude automaticky prodloužena.

Stavba kanalizace nám všem přináší komplikace a nepříjemné situace, ale její dokončení je v zájmu nás všech, a tak vás moc prosím o prostou lidskou shovívavost a strpení omezení, která se protáhnou do příštího roku.

Naopak velmi potěšující zprávou je, že jsme ve spolupráci s autory knihy o historii Újezda „Střípky z újezdské historie“, manželi Tomaidesovými, připravili její dotisk a navíc vydáváme i novou publikaci s archivními fotografiemi Újezda a okolí. Obě knihy si budeme moci už koncem listopadu zakoupit v újezdském Knihkupectví nad Lesy.

Jak jsem psala již několikrát, naše městská část koupila v polovině roku na Blatově budovu Ideal Luxu. Budova stála na našich pozemcích a my jsme museli vyřešit nevypořádané vlastnické vztahy z let minulých. Nejprve městská část měla v úmyslu své pozemky vlastníkovi budovy prodat. Proti tomu někteří občané a také zastupitelé vyjádřili nesouhlasný postoj. Nakonec došlo mezi zastupiteli napříč koalicí a opozicí ke shodě na tom, že pozemek městská část prodávat nebude a naopak koupí budovu Ideal Luxu. Tu zrekonstruuje na zdravotnické středisko, protože kompletní rekonstrukce zdravotnického střediska na Rohožníku, které je ve velice špatném technickém stavu, za provozu není možná. V současné době se všemi lékaři ve středisku probíhají o stěhování do nové moderní budovy jednání. Městská část nabízí lékařům nové zrekonstruované prostory na Blatově za běžné nájemné. Před novou budovou zdravotnického střediska bude samozřejmě konečná zastávka autobusu MHD a mnohem větší počet parkovacích míst než doposud. Na začátku příštího roku městská část uspořádá veřejné projednání nad studií podoby zdravotnického střediska. Návrhy, které odsud vzejdou a bude je možné realizovat, zapracujeme do projektové dokumentace.

Na tomto využití budovy jsme se na letošním červnovém jednání zastupitelstva většinou hlasů shodli. Jsme přesvědčeni o tom, že naše městská část si nové moderní zdravotnické středisko zaslouží.

Užívejte listopadových dnů, milí Újezďáci. A nezapomeňte si dopřát svatomartinskou husu se sklenkou dobrého vína.

Vaše starostka Karla Jakob Čechová

Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz