Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Na čem pracujeme

Nové řízení na křižovatce Staroújezdská - Novosibřinská - Toušická

V minulých dnech došlo na hlavní křižovatce u Polyfunkčního domu LEVEL k přepojení hlavní světelné signalizace  a k úpravě dopravního řízení křižovatky. Zatím ne zcela optimalizovaný provoz přinesl v prvních dnech řadu nepříjemných situací, které jak doufáme, budou v průběhu následujících týdnů odstraněny.

svetelny_signal.gif

Jeden z tíživých dopravních problémů v srdci naší městské části je křižovatka Staroújezdská - Novosibřinská - Toušická, která je dlouhodobě přetížena dopravou a současně s přilehlou křižovatkou u nákupního centra dochází denně k dopravním problémům. Zároveň byla tato křižovatka vyhodnocena jako nejnebezpečnější místo pro děti v rámci projektu Bezpečně do škol. Denně po ulici komunikaci Novosibřinské projede více jak 19 400 vozidel a v kolmém směru po ulici Staroklánovické více jak 8 900 vozidel. Stavebně je křižovatka nepřehledná a to díky svému výškovému i směrovému uspořádání. Na křižovatce je funkční preference autobusů MHD.

Prvním výsledkem dohody mezi MČ P21 a Technickou správou komunikací HMP (dále jen TSK) bylo na této křižovatce rychlé doplnění blikačů pro chodce pro zvýšení bezpečnosti, neboť díky umístění přechodů z důvodu uspořádání křižovatky docházelo k nepozornosti řidičů a najíždění na chodce s domněním, že mají červenou. Tímto opatřením jsou řidiči upozornění na možný pohyb chodců a bezpečnější chůze chodců.

Dalším výsledkem je úprava vlastního řízení světelného signalizačního zařízení (SSZ) ve špičkových a denních hodinách, aby byla zajištěna bezpečnost, zejména odbočujících vozidel v hlavním směru na ulici Novosibřinské, která mají problém odbočit a dochází k „zahlcení“ křižovatky a problematický výjezd vozidel z vedlejšího směru. Denně je možné pozorovat nebezpečné pohyby vozidel, včetně následného ohrožování chodců. Řízení křižovatky bude umožňovat samostatné spouštění jednotlivých směrů na hlavní komunikaci, aby bylo zajištěno bezpečné odbočení vlevo odbočujících vozidel a tím lepšího vyklízení prostoru křižovatky pro umožnění plynulejšího nájezdu vozidel z ostatních směrů. Mimo dopravní špičku v nočních hodinách bude křižovatka řízena bez rozdělení směrů. Dokumentace a software řadiče křižovatky byly zpracovány tak, že umožňují širší modifikace úpravy řízení a v případě neosvědčení způsobu řízení či hledání optimálního stavení řízení rychlou, včetně úpravy výběru samostatně i vedlejších směrů bez nutnosti opětovného zpracování dokumentace a kompletně nového software křižovatky.

Byly projednávány i další možnosti řešení, zejména stavební, neboť jak bylo řečeno křižovatka je výškově i směrově velmi nepřehledná a je vhodné hledat další řešení, které vyžaduje velké finanční náklady včetně rozšíření, úpravy přechodů apod. Díky stísněnému uspořádání a výšce komunikace bude projekční příprava náročnější, ale MČ P21 bude vyvíjet snahu o získání finančních prostředků pro řešení této křižovatky i s ohledem na dopravní zatížení komunikací.

Na závěr bychom rádi poděkovali za vstřícné řešení problematiky řízení dopravy na vytížené křižovatce spol. TSK, odboru dopravy MHMP, Policii ČR a spol. Eltodo dopravní systémy s.r.o. Věříme, že spolupráce a požadavky MČ P21 budou řešeny se stejnou razancí a rychlostí, jako je tomu dosud.

V Praze dne 14.02.2012

Zpracoval:

Ing. Libor Povejšil , vedoucí divize Praha ELTODO dopravní systémy s.r.o.
Ing.Milan Hájek, předseda dopravní komise MČ Praha 21

Související témata: Doprava Tranzitní doprava Ostatní doprava


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kozáková Vladimíra
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz