Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Volby do Senátu v roce 2020

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční dne 2. a 3. října 2020 (volby byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky č. 169/2020 Sb. dne 15.4.2020. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb je ke stažení zde.

Případné druhé kolo senátních voleb se koná o týden později, tj. v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2020.

Volby - senát.png
VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz.
Od vyhlášení voleb je možné podávat žádosti o vydání voličského průkazu (§ 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
Úřad městské části Praha 21 může vydávat voličské průkazy pouze voličům s trvalým pobytem v Praze 9 – Újezdu nad Lesy. 
Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 25. září 2020. Osobní žádosti o vydání voličského průkazu je možné podat u odboru občansko správního ÚMČ Praha 21, úsek občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, budova B, přízemí.

HLASOVACÍ LÍSTKY
Pro I. kolo budou voličům doručeny hlasovací lístky s jednotlivými kandidáty nejpozději 3 dny přede dnem voleb na adresu trvalého pobytu. Pro II. kolo se hlasovací lístky voličům nedoručují, volič je obdrží ve volební místnosti.

VOLIČ
Voličem pro volby do Senátu je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a který má v senátním volebním obvodu hlášen trvalý pobyt. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič volí ve volebním okrsku podle svého trvalého bydliště. Seznam všech volebních místností MČ Prahy 21, včetně seznamu domů, které do kterého okrsku patří, budou zveřejněny na webových stránkách ÚMČ Praha 21 a v zářijovém Újezdském zpravodaji.

 

Další obecné informace k vydání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí starostou


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Drdlová Lenka
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz