Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Sběrné dvory

Sběrné dvory tvoří nedílnou součástí systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy. Slouží k odkládání vybraných druhů odpadů. Služby těchto sběrných dvorů mohou bezplatně využívat všichni Pražané, kteří obsluze zařízení prokáží svůj trvalý pobyt na území hlavního města. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území města, zde mohou odpad odložit za úplatu s ohledem na naplněnost kontejnerů.

Adresy sběrných dvorů v našem okolí:

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany

tel: 739 682 180

Městská část Praha Běchovice 

Podnikatelská 190 11, areál v.ú. Praha 9 Běchovice 

tel: 602 202 191 

Městská část Praha 22     

Bečovská 23/939, Praha 22 - Uhříněves

tel: 731 122 905 

Městská část Praha 20     

Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice

tel.: 281 924 959

Městská část  Praha 15     

Za Zastávkou 3, Praha 15 - Dolní Měcholupy

tel. 733 164 810

VE SBĚRNÝCH DVORECH MOHOU OBČANÉ PŘEDÁVAT NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ

  • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
  • stavební odpad (vytříděný bez jiných složek odpadů) do 1m3 za měsíc zdarma
  • dřevěný odpad
  • biologicky rozložitelný odpad
  • kovový odpad
  • vybrané nebezpečné odpady (baterie, akumulátory, barvy, rozpouštědla atd.)
  • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
  • jedlé oleje (v umělohmotných obalech)
  • tonery (pouze na SD Pod šancemi a Zakrytá - od občanů s trvalým bydlištěm v Praze)
  • pneumatiky - za poplatek dle velikosti

 

Související témata: Odpadové hospodářství


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Švejnoha Martin
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz