Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Nebezpečný odpad

V souladu s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb., kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl. m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem, je povinna každá fyzická osoba vytřídit z komunálního odpadu odpad nebezpečný.

Jaké jsou možnosti odložení různých druhů nebezpečných odpadů? 

 • Mobilní sběr nebezpečného odpadu
 • Stabilní sběrny nebezpečného odpadu
 • Nepoužitá léčiva do lékárny

Mobilní sběr nebezpečného odpadu:

MOBILNÍ SBĚR POŘÁDÁNÝ MAGISTRÁTEM HL. M. PRAHY

Mobilní sběr nebezpečného odpadu od začátku roku 2016 zajišťován sdružením firem EKOM CZ a.s. a PURUM s.r.o. na základě smlouvy uzavřené s hl. m. Prahou. Mobilní sběr probíhá tak, že ve stanovenou dobu přijede auto na určené stanoviště, kde čeká cca 20 minut. Občané, kteří mají trvalý pobyt v hl.m. Praze mohou řidiči nebezpečný odpad odevzdat zdarma.

V Újezdě nad Lesy se svoz provádí nově od roku 2015 ve třech trasách devětkrát do roka (dříve ve dvou trasách a to šestkrát do roka, v roce 2012 z důvodu dlouhého výběrového řízení probíhal svoz ve dvou termínech). 

Svoz trasy A  - červen, září, listopad

Svoz trasy B - květen, červenec, říjen

Svoz trasy C - duben, srpen, listopad

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.

Jaké nebezpečné odpady lze odevzdat

V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:

 • baterie, akumulátory
 • nádoby od sprejů
 • mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
 • ředidla a barvy
 • léky a teploměry
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • detergenty (odmašťovací přípravky)
 • fotochemikálie
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
 • zářivky a výbojky
   

Termín svozu trasa A - víkend

Datum svozů

Stanoviště

Čas svozů

sobota

29. února 2020 

 

1. křižovatka ul. Druhanická - Staroújezdská

 8:00 - 8:20

2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická

 8:30 - 8:50

3. křižovatka ul. Zalešanská x Lomecká

 9:00 - 9:20

4. ul. Rohožnická (u prodejny Albert)

 9:30 - 9:50

5. křižovatka ul. Velimská - Klešická

 10:00 - 10:20

6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická

 10:30 - 10:50

7. křižovatka ul. Novolhotská - Starokolínská

 11:00 - 11:20

8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská

 11:30 - 11:50

  

Termín svozu trasa A

Datum svozů

Stanoviště

Čas svozů

úterý

2. června 2020

středa

2. září 2020

11. listopadu 2020

 

1. křižovatka ul. Druhanická - Staroújezdská

 15:00 - 15:20

2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická

 15:30 - 15:50

3. křižovatka ul. Zalešanská x Lomecká

 16:00 - 16:20

4. ul. Rohožnická (u prodejny Albert)

 16:30 - 16:50

5. křižovatka ul. Velimská - Klešická

 17:00 - 17:20

6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická

 17:30 - 17:50

7. křižovatka ul. Novolhotská - Starokolínská

 18:00 - 18:20

8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská

18:30 - 18:50

  

Termín svozů trasa B

Datum svozů

Stanoviště

 Čas svozů

 

středa

6. května 2020

úterý

14. července 2020

20. října 2020

 

1. křižovatka ul. Druhanická - Oplanská         

 15:00-15:20

2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická

 15:30-15:50

3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická

 16:00-16:20

4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská

 16:30-16:50

5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická

 17:00-17:20

6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková

 17:30-17:50

7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická

 18:00-18:20

8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská

18:30 -18:50

 

Termín svozů trasa B - víkend

Datum svozů

Stanoviště

 Čas svozů

sobota

18. dubna 2020

 

1. křižovatka ul. Druhanická - Oplanská         

 8:00-8:20

2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická

 8:30-8:50

3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická

 9:00-9:20

4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská

 9:30-9:50

5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická

 10:00-10:20

6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková

 10:30-10:50

7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická

 11:00-11:20

8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská

11:30 -11:50

  

Termín svozů trasa C

Datum svozů

Stanoviště

Čas svozů

 čtvrtek

2. dubna 2020

20. srpna 2020

úterý

10. listopadu 2020

 

1. křižovatka ul. Načešická - Borovská

15:00-15:20

2. křižovatka ul. Čentická - Polešovická

15:30-15:50

3.. křižovatka ul. Hulická - Soběšínská

16:00-16:20

4. křižovatka ul. Novosibřinská - Svojšická

16:30-16:50

5. křižovatka ul. Žárovická - Žehušická

17:00-17:20

6. křižovatka ul. Tuchotická - Velebného

17:30-17:50

7. křižovatka ul. Domanovická - Račiněveská

18:00-18:20

  

Termín svozů trasa C víkend

Datum svozů

Stanoviště

Čas svozů

 

sobota

2. května 2020

 

 

1. křižovatka ul. Načešická - Borovská

8:00-8:20

2. křižovatka ul. Čentická - Polešovická

8:30-8:50

3.. křižovatka ul. Hulická - Soběšínská

9:00-9:20

4. křižovatka ul. Novosibřinská - Svojšická

9:30-9:50

5. křižovatka ul. Žárovická - Žehušická

10:00-10:20

6. křižovatka ul. Tuchotická - Velebného

10:30-10:50

7. křižovatka ul. Domanovická - Račiněveská

11:00-11:20

  

Stabilní sběrny nebezpečného odpadu:

Seznam nebezpečných odpadů, které v rámci  stabilních sběren nebezpečných odpadů mohou občané s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy zdarma odložit:20 01 13 Rozpouštědla20 01 14 Kyseliny20 01 15 Zásady20 01 17 Fotochemikálie20 01 19 Pesticidy20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 2520 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky20 01 31 Nepoužitelná cytostatika20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 3120 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie20 03 99  Komunální odpady jinak blíže neurčené - ostatní druhy odpadů odevzdané občany v rámci sběru* na sběrných dvorech hl. m. Prahy se zářivky a jiné světelné zdroje odevzdávají v rámci systému zpětného odběru od občanů bezplatně

Nebezpečný odpad můžete odevzdávat:

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/mapy_a_seznamy/stabil_sberny_nebezp_odpadu_vPraze.html

 

Nepoužitá léčiva:

ODEVZDÁVEJTE ZDARMA V LÉKÁRNÁCH
LÉKÁRNA NA ROHOŽNÍKU
Živonínská 1630
190 16  Praha 9 Újezd nad Lesy
provozní doba
po - pá od 8:00 do 17:00 hod
tel: 281 973 160

 

LÉKÁRNA V KLÁNOVICÍCH
Slavětínská 771
190 14  Praha 9 Klánovice
provozní doba
po - pá od 7:45 do 18:00 hod
So        od 8:00 do 12:00 hod
tel: 281 961 095
 

Související témata: Odpadové hospodářství


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Švejnoha Martin
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz