Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  • Aktuality
  • Vyjádřeni rady MČ Praha 21 ze dne 18.2.2021
Aktualita

Vyjádřeni rady MČ Praha 21 ze dne 18.2.2021

Vážení občané,

situace ohledně odvolání ředitelky MZŠ nás velmi mrzí, nicméně jsme neměli v tuto chvíli jinou možnost. Chyby v účetnictví se městská část dozvěděla v lednu 2020, a díky nim nemohla být schválena účetní závěrka za rok 2019. S paní ředitelkou bylo vše komunikováno a byla nám přislíbena náprava. Je třeba zdůraznit, že za správné a průkazné vedení účetnictví MZŠ je vždy zodpovědný statutární orgán této organizace, kterým je v tomto případě ředitel školy, a to za celé období svého působení ve funkci.

Prohlášení z Rady logo.png

Městská část má ze zákona povinnost provádět kontrolu příspěvkových organizací, a proto v únoru 2020 byly zadány MČ Praha 21 audity všech 4 školek a školy, a to firmou MIRÓ Audit Services s.r.o. U základní školy z auditu vyplynula závažná pochybení právních předpisů. Škole byla zpráva předána současně s příkazem starosty k nápravě zjištěných pochybení s termíny napravení. Paní ředitelkou nám bylo oznámeno, že byla najata nová účetní firma, která dá účetnictví řádně do pořádku ke konci září 2020. V září 2020 ale následoval další dopis od paní ředitelky, kde uvedla, že revize účetnictví bude ukončena až k datu 30.11.2020. Na začátku prosince jsme byli úředníky městské části informováni, že ze zprávy účetního základní školy ze dne 30. 11. 2020 vyplynulo, že nedošlo k narovnání pochybení, ale že bude nutná rekonstrukce účetnictví. Následovala schůzka s paní ředitelkou, kde bylo požadováno zajištění narovnání účetnictví alespoň do řádného termínu schválení účetních závěrek za rok 2020. Paní ředitelka radu MČ informovala dopisem ze dne 17.12.2020, že až v této situaci si najala firmu BDO Czech Republic s.r.o. na rekonstrukci účetnictví, a to pouze za rok 2019 tak, aby mohlo dojít k uzavření účetnictví v termínu pro reálné schválení závěrky za rok 2019 a 2020, a to ke dni 31.1.2021. Je třeba podotknout, že zakázka nebyla konzultována se zřizovatelem, který byl připraven se podílet na definování zadání tak, aby bylo účetnictví napraveno. K dnešnímu dni, ač je již rok 2021, nemáme závěrku za rok 2019 a účetnictví je nadále neprůkazné. Nezbylo nám tedy nic jiného, než na základě předložených materiálů a s vědomím právní odpovědnosti zřizovatele MČ Praha 21 paní ředitelku MZŠ odvolat z funkce.

Rada MČ Praha 21


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Rada MČ Praha 21
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz