Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  • Aktuality
  • Tělocvičny na 2. stupni ZŠ v Polesné ul. se budou rekonstruovat o letních prázdninách 2020
Aktualita

Tělocvičny na 2. stupni ZŠ v Polesné ul. se budou rekonstruovat o letních prázdninách 2020

Radní na svém 19. jednání dne 16.7.2019 zrušili veřejnou zakázku „Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ“ v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZŠ Polesná.png

Zadavatel v průběhu zadávacího řízení dospěl k závěru, že zadávací řízení se nepodaří ukončit tak, aby stavební práce v budově 2. stupně ZŠ byly zahájeny a zejména ukončeny v průběhu letošních letních prázdnin, tj. v období, kdy není objekt školy v provozu a nebude omezena tělesná výchova žáků. Zadavatel tedy konstatuje, že objektivně hrozí kolize mezi předpokládaným termínem ukončení staveních prací a s tím souvisejícím využíváním objektu rekonstruovaných tělocvičen. Dále zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistil, že bude možné získat vyšší objem dotace na předmětnou rekonstrukci tělocvičen a bude tak možné rozšířit objem stavebních prací. Zadavatel tak bude nucen doplnit technickou specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky o další stavební práce (a současně upravit celou zadávací dokumentaci veřejné zakázky). Následně je nutné zadat takto upravenou veřejnou zakázku v souladu se ZZVZ v doplněném rozsahu tak, aby postup zadavatele byl plně v souladu se zákonem a odpovídal nové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

Záměr MČ Praha 21 provést rekonstrukci obou tělocvičen na 2.stupni ZŠ v Polesné 1690 trvá. Předpokládáme vyhlášení nové veřejné zakázky v průběhu podzimu 2019 a realizaci v průběhu letních školních prázdnin 2020. Ještě v roce 2019 chceme provést některé související práce, jako je oprava střechy, střešních vtoků, kanalizačních svodů atp.


Osoba odpovědná za aktuálnost informací:
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz