Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

 • Aktuality
 • Pozvánka na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, dne 10.6.2019
Aktualita

Pozvánka na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, dne 10.6.2019

Vážení občané, starosta MČ Praha 21 svolává na den 10. 6. 2019 od 18:00 hodin jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, které se bude konat v Divadelním sále Masarykovy ZŠ /budova 1. stupně základní školy, boční vchod/.

Všichni jste srdečně zváni.

praha21.png

Čas: 18:00 hod - 22:00 hod.

V případě, že jednání ZMČ překročí 22:00 hodinu, bude jednání přerušeno a bude pokračovat následující den od 08:00 hod.

 • 20:00-20:45 Interpelace občanů
 • 20:45-21:30 Interpelace členů zastupitelstva

PROGRAM:

 • Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
 • Volba mandátového výboru
 • Volba návrhového výboru
 • Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
 • Kontrola plnění usnesení
 • Zpráva o činnosti rady
 • Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2019 a vyhodnocení roku 2018
 • Rozpočtová opatření č. 11 - č. 32: změny rozpočtu v roce 2019.
 • Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2019
 • Prodej bytové jednotky č. 1616/23, umístěné v budově č.p. 1616, včetně podílu na společných částech budovy č.p. 1615, 1616 a na pozemcích parc. č. 4286/1, 4286/2, katastrální území Újezd nad Lesy, Praha.
 • Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke schvalování rozpočtových opatření
 • Schválení účetní závěrky MČ Praha 21 za rok 2018
 • Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2018
 • Prodej bytové jednotky č. 1617/32, umístěné v budově č.p. 1617, včetně podílu na společných částech budovy č.p. 1617, 1618, 1619 a na pozemcích parc. č. 4288, 4289, 4290 v kat. území Újezd nad Lesy, Praha.
 • Prodej bytové jednotky č. 1618/33, umístěné v budově č.p. 1618, včetně podílu na společných částech budovy č.p. 1617, 1618, 1619 a na pozemcích parc. č. 4288, 4289, 4290, katastrální území Újezd nad Lesy, Praha.
 • Odejmutí majetku ze správy MČ Praha 21 - veřejné osvětlení na komunikaci v ulici Oplanské
 • Návrh na rozhodnutí ZMČ Praha 21 dle § 58c,§ 58d, § 43, § 52 odst. 5 zákona o hl. m. Praze a návrh na schválení zásady pro poskytování náhrady mzdy
 • Souhlas ZMČ Praha 21 s uzavřením dohody o pracovní činnosti s JUDr. Hanou Pelčákovou
 • Návrhy na změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy v k. ú. Újezd nad Lesy
 • Zápisy ze 4. jednání Finančního výboru dne 11.3.2019, z 5. jednání dne 8. 4. 2019 a z 6. jednání dne 6. 5. 2019
 • Zápis č. 3 z jednání Kontrolního výboru ZMČ P21 ze dne 5. 3. 2019 Protokol o kontrole č. 2/2019 - Kontrola nepovolené stavby na pozemku par. č. 1403 v k. ú. Újezd nad Lesy, užívaném Fotbalovým klubem Újezd nad Lesy; Zápis č. 4 z jednání Kontrolního výboru ZMČ P21 ze dne 02.04.2019; Zápis č. 5 z jednání Kontrolního výboru ZMČ P21 ze dne 09.05.2019; Protokol o kontrole č. 5/2019 - Kontrola akce - Modernizace vstupu MZŠ Polesná

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kartousová Dana
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz