Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

 • Aktuality
 • Hledáme ředitele/ředitelku do Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy
Aktualita

Hledáme ředitele/ředitelku do Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy

Charakteristika školy: Masarykova základní škola leží v obci Praha – 9, Újezd nad Lesy v nejvýchodnější městské části Prahy. Úplná základní škola s I. A II. stupněm umístěná ve dvou vzájemně odloučených objektech Staroklánovická 230 a Polesná 1690 s celkovou kapacitou 1100 žáků.

foto škola.JPG

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

Rada městské části Praha 21 vyhlašuje v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Masarykova základní škola, Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy

K přihlášce přiložte

 • Doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle §5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících
 • Strukturovaný životopis
 • Vize a koncepce dalšího rozvoje školy na 2-3 roky (max. 2 strany A4)
 • Reference předcházejícího zaměstnavatele (včetně kontaktních osob). Pokud bylo zaměstnavatelů více, tak reference alespoň dvou zaměstnavatelů (včetně kontaktních osob).
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší 2 měsíců)
 • Lustrační osvědčení podle §4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské republiky (nedokládají uchazeči narozeni po 1. prosinci 1971)
 • Písemný souhlas se zpracováním údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s GDPR

Výše uvedené písemnosti lze nahradit ověřenými kopiemi.

Předpoklady pro výkon činnosti                                         

ředitele / ředitelky

Podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 • Odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících
 • Příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících
 • Plná způsobilost k právním úkonům
 • Bezúhonnost
 • Znalost českého jazyka

Požadavky pro výkon činnosti ředitele / ředitelky

 • Znalost školských právních předpisů a školské problematiky
 • Základní ekonomické znalosti
 • Odborné organizační a řídící schopnosti

 Od kandidáta navíc očekáváme

 • Posunutí vztahů mezi školou a veřejností do respektující polohy a nastartování produktivní spolupráce mezi školou, veřejností a zřizovatelem, spolu s chutí a nadšením vybudovat školu přátelskou a pomáhající
 • Silnou osobnost, která bude stát za svým týmem pedagogů
 • Aplikovat trendy v moderním školství a pedagogice s jasnou vizí, kde žák je středobodem školy a učí se naplno a s radostí
 • Zajištění bezpečného prostředí pro děti i zaměstnance školy

Nabízíme:

 • Podporu zřizovatele pro realizování vizí základní školy
 • Služební byt

Konkursní řízení proběhne férově, všichni uchazeči mají rovné šance.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat bez    zdůvodnění žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs.

Další informace naleznete na www.zspolesna.cz a www.praha21.cz

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s  přesným označením „KONKURS – MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, POLESNÁ 1690,    PRAHA 9 – ÚJEZD NAD LESY“ a  „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 15.04.2019 do 12.00 hodin osobně nebo poštou do podatelny Úřadu Městské části Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 190 16.

Předpokládaný nástup do funkce je 1.8.2019

Neúplné a pozdě došlé přihlášky budou bez dalšího zkoumání vyřazeny.

Datum konkursu bude jednostranně stanoveno vyhlašovatelem.

 • 02_text oznámení o vyhlášení konkursního řízení.pdf

  02_text oznámení o vyhlášení konkursního řízení.pdf

  Poslední změna: 06. 3. 2019, 15:05:30, velikost: 179.43 KB
 • Související témata: Základní školy Školství


  Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Slavíková Markéta
  Published

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Služby městské části od A do Z

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz