Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  • Aktuality
  • Stavba splaškové kanalizace na hlavní začíná od 05.03.2018, proběhne i rekonstrukce komunikace Oplanské
Aktualita

Stavba splaškové kanalizace na hlavní začíná od 05.03.2018, proběhne i rekonstrukce komunikace Oplanské

Na základě jednání, které proběhlo na odboru dopravních agend Magistrátu hl.m. Prahy, na základě informací od spol. Zavos, s.r.o., mandatáře HMP a zhotovitele stavby splaškové kanalizace na Starokolínské sdělujeme následující:

Stavba splaškové kanalizace začne od 05.03.2018 a první etapa bude dokončena 08.04.2018; druhá etapa začne od 08.04.2018 a dokončena bude do 13.05.2018. Jedná se cca o 150 m stavby v blízkosti hlavní křižovatky. V průběhu obou etap bude doprava řešena kyvadlovým provozem na Starokolínské. Po 13.05. 2018 proběhnou ještě stavební úpravy na přípojkách, které ale neomezí v takovém rozsahu provoz.

Doprava do centra - je zajištěna na hlavní pro osobní vozidla a MHD BUS. Doprava z centra pro osobní vozidla bude vedena po nevyznačené objízdné trase - Českobrodská - Do Panenek - K Běchovicům - V Lipách - Staroújezdská.

Pro všechny rezidenty bydlící před hlavní křižovatkou (Starokolínská - Staroújezdská - Staroklánovická - Novosibřinská) platí vydané povolenky v roce 2017. O dalším vydávání povolenek pro občany Újezda nad Lesy ohledně stavby kanalizace (i  rekonstrukce Českobrodské) vydáme samostatnou informaci po jednání, které proběhne 19.02.2018.

V termínu od 05.03.2018 do 31.08.2018 proběhne rekonstrukce Oplanské. Stavbu provede spol. Skanska, a.s. Rezidentům bude v nejbližších hodinách vhozena do schránek informace, kdy se s nimi setkáme a prohovoříme provedení akce, dopravní omezení, zajištění vývozu popelnic, aj.

Současně dovolte, abychom vás informovali o připravované rekonstrukci komunikace Českobrodské. Již koncem minulého roku proběhly stavební úpravy, které nezasáhly do dopravního režimu na této komunikaci. Spol. Technická správa komunikací HMP, a.s. a HMP, Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend rozhodly, že další etapy stavby proběhnou ve sjednoceném termínu se stavbou "naší" kanalizace a chtějí začínat také od 05.03.2017. Dne 08.02.2018 proběhlo jednání na odboru dopravních agend Magistrátu hl.m. Prahy, kdy jsme zcela jasně a rozhodně uvedli, že souhlasíme jen s etapou označenou č. 2. v termínu od 05.03.2018 do 30.06.2018, ve které má dojít k opravě mostu přes Říčanský potok a mostu přes Rokytku při částečném omezení dopravy na Českobrodské. V dalších etapách rekonstrukce komunikace Českobrodské, při kterých má dojít k úplným uzávěrám musí proběhnout další jednání, které určí objízdné trasy. Předpokládáme, že při projednávání dalších etap pro rekonstrukci komunikace ulice Českobrodské bude také zajištěna a zachována klidná a věcná debata za účasti dotčených orgánů státní správy, Policie ČR, dopravců, investora, zhotovitele, MHMP a samozřejmě v neposlední řadě všech dotčených MČ, obcí a jejich starostů. Trváme na zajištění dopravy pro MHD BUS, zásobování, příjezd pro svozové společnosti, IZS, atd. Domníváme se, že není možné navrhnout (vyznačit) pouze jednu objízdnou trasu vedenou: Šestajovice - Slavětínská - Staroklánovická a veškerou dopravu vést do naší hlavní křižovatky. Požadujeme objízdnou trasu také řádně dopravně vyznačit ve Středočeském kraji. 

Nicméně na webu MČ Praha - Běchovice jsou již vyvěšeny informace o rekonstrukci komunikace ulice Českobrodské, k nahlédnutí zde: http://www.praha-bechovice.cz/

O dalších jednáních vás budeme informovat. 

 

P21_prapor_aktuality.png

Související témata: Doprava

Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
e-mail: podatelna@praha21.cz
el. podatelna: posta@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz