Proč se mění od 4. září 2017 čísla školních linek?

Jelikož je v souvislosti s rychlým postupem integrace autobusových linek ve Středočeském kraji pro potřeby označování těchto linek uvolňována číselná řada od 501 do 799, je nutné přidělit nová čísla i školním linkám označeným dosud čísly od 551 do 575. Protože není vhodné měnit čísla linek, na nichž jsou závislí školáci, během školního roku, ke změně v tomto případě dojde až na začátku školního roku od 4. září 2017. Aby pro děti i rodiče byla změna co nejmenší, dojde u těchto linek pouze k náhradě prvního čísla „5“ číslicí „2“, tj. školní linky budou od září 2017 v číselné řadě 251–275.